Autor: Kredyt Inkaso 2015-01-22

Jak kontrolować budżet domowy?

Stworzenie i prowadzenie prostego budżetu domowego to pierwszy krok do poukładania naszych często chaotycznych finansów osobistych. Dokumentacja oraz planowanie dochodów i wydatków pozwalają na trzeźwą ocenę naszej sytuacji finansowej i unikanie podejmowania lekkomyślnych decyzji, choćby tych związanych z nadmiernym zadłużaniem się. Pomagają też w oszczędzaniu. Jak kontrolować budżet domowy?

Jak kontrolować budżet domowy?


Stworzenie i prowadzenie prostego budżetu domowego to pierwszy krok do poukładania naszych często chaotycznych finansów osobistych. Dokumentacja oraz planowanie dochodów i wydatków pozwalają na trzeźwą ocenę naszej sytuacji finansowej i unikanie podejmowania lekkomyślnych decyzji, choćby tych związanych z nadmiernym zadłużaniem się. Pomagają też w oszczędzaniu. Jak kontrolować budżet domowy?

Budżet domowy to trochę taka prywatna księgowość – polega na zapisywaniu i klasyfikowaniu wydatków oraz dochodów, a także planowaniu na podstawie tych informacji dalszych posunięć finansowych, np. związanych z oszczędnościami czy zadłużeniem. Problem polega na tym, że księgowość ma opinię żmudnej, nudnej czynności. Podobnie jest z prowadzeniem budżetu domowego – z jednej strony wszyscy chcielibyśmy być niezależni i bezpieczni finansowo, ale z drugiej chcielibyśmy uniknąć wysiłku związanego z rzetelnym dokumentowaniem i planowaniem wydatków i dochodów.

Niestety nie da się tego przeskoczyć – podstawą dobrej sytuacji finansowej są trafne decyzje, a te można podejmować tylko wtedy, gdy opieramy się na dobrej jakości informacjach. Budżet domowy to jedno z najważniejszych źródeł informacji o naszych finansach. Na szczęście stworzenie prostego budżetu rodzinnego nie jest wielkim wyzwaniem.

Wybór formy dokumentowania wydatków

W najbardziej podstawowej formie może być to po prostu kartka papieru, na której po jednej stronie zapisujemy wszystkie nasze zarobki „na rękę”, a po drugiej wszystkie wydatki. Dobra praktyka nakazuje podzielenie wydatków na stałe (np. czynsz, media, zobowiązania finansowe, jedzenie) oraz nieregularne, choć powtarzające się (np. rozrywka, wydatki szkolne, ubrania, leki). Im dokładniej poznamy strukturę naszych wydatków, tym łatwiej będzie nam ocenić, czy są uzasadnione, jak bardzo obciążają nasze finanse i czy – być może – da się na nich zaoszczędzić. Nie chodzi o to, żeby wszystko zapisać i udokumentować, tylko o to, żeby uzyskać jakiś obiektywny obraz przepływów pieniędzy w naszym portfelu.

Analiza danych z domowego budżetu 

Nawet ten pierwszy krok pomoże nam spojrzeć krytycznie i z dystansu na nasze finanse osobiste lub rodzinne. Dzięki zebraniu informacji o miesięcznych dochodach i wydatkach będziemy mogli odpowiedzieć sobie na takie pytania jak: „Która kategoria wydatków najmocniej obciąża nasz budżet domowy?”, „Gdzie szukać oszczędności?”, „Czy bardziej realistycznym rozwiązaniem naszych problemów byłoby zmniejszanie wydatków, czy zwiększenie dochodów?”, „Ile mniej musielibyśmy wydać, żeby budżet się dopiął?”, „Ile więcej musielibyśmy zarobić, żeby budżet się dopiął?” itp.

Planowanie wydatków z głową 

Co ważne – jeśli mamy wiedzę o strukturze wydatków i dochodów w typowym miesiącu, dużo łatwiej zaplanować nam nasze finanse w kolejnych miesiącach. To drugi krok – nie tyle zapisywanie przepływów pieniędzy, co ich planowanie. Oczywiście nie wszystko da się zaplanować i nawet prowadząc budżet domowy, możemy znaleźć się pod presją z powodu jakichś nieprzewidzianych, dużych wydatków. Celem prowadzenia budżetu domowego nie jest idealne zaprogramowanie swoich finansów, tylko zdroworozsądkowe gospodarowanie zasobami, które przechodzą przez nasze ręce. Unikanie nieprzemyślanych decyzji finansowych, lekkomyślnej konsumpcji, nadmiernego zadłużenia, ale także życia ponad stan oraz tracenia pieniędzy.

Droga do oszczędzania

Prosty budżet domowy to również narzędzie wspomagające zarządzanie oszczędnościami. Czy udaje nam się wypracowywać co miesiąc nadwyżkę dochodów nad wydatkami? Jeśli nie, to co możemy zrobić, żeby dążyć do takiego stanu? Jeśli tak, to gdzie planujemy ją ulokować? Co się stało z oszczędnościami wypracowanymi w poprzednich okresach – gdzie są te pieniądze, jaka jest ich wartość i czy na nas dobrze pracują?

Budżet domowy to w gruncie rzeczy proste narzędzie do uświadamiania sobie, jak wyglądają nasze bieżące finanse. Dzięki dokumentacji naszych zarobków i wydatków możemy lepiej ocenić naszą sytuację finansową oraz podejmować mądrzejsze próby jej naprawy lub ulepszenia. Informacje z budżetu domowego (np. dotyczące klas wydatków czy poziomu oszczędności) są podstawą planowania kolejnych decyzji finansowych – od tych związanych ze zbliżającymi się wydatkami po te długoterminowe, np. związane z oszczędzaniem na edukację dzieci czy emeryturę.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R