Autor: Kredyt Inkaso 2014-12-11

Jak pożyczyć pieniądze z głową?

Kredyt jest częścią współczesnego świata i nie należy się go bać. Ale jeśli już pożyczamy pieniądze, powinniśmy robić to mądrze. Jak pożyczyć pieniądze z głową? Spróbujmy stworzyć „dziesięć przykazań kredytobiorcy”.

Jak pożyczyć pieniądze z głową?


Kredyt jest częścią współczesnego świata i nie należy się go bać. Ale jeśli już pożyczamy pieniądze, powinniśmy robić to mądrze. Jak pożyczyć pieniądze z głową? Spróbujmy stworzyć „dziesięć przykazań kredytobiorcy”.

Jak pożyczyć pieniądze z głową?

Po pierwsze – nie pożyczajmy pieniędzy impulsywnie, żeby spełniać swoje konsumpcyjne zachcianki i pragnienia. Podpisanie umowy kredytu powinno być przemyślanym krokiem. Branża finansowa wykonała w ostatnich latach olbrzymią pracę, żeby ułatwić nam dostęp do pożyczek. W zasadzie wszyscy możemy pożyczać bez wychodzenia z domu lub za pomocą aplikacji mobilnej banku. Nie oznacza to, że powinniśmy to robić, tylko dlatego, że jest to możliwe.

Po drugie – zweryfikujmy swoją zdolność do spłaty długu. Oczywiście zajmie się tym na pewno bank, ale nie zwalnia to nas z obowiązku zastanowienia się, czy nasze przyszłe dochody wystarczą, żeby unieść ciężar spłaty zobowiązań. Czy znamy swój miesięczny budżet? Lepiej być w szacunkach konserwatywnym niż narazić się na stres i nieprzyjemności związane z zaleganiem ze spłatą długu. Jeśli wynoszą one ok. 30-50% naszych miesięcznych zarobków, nie powinniśmy pożyczać więcej.

Po trzecie – bądźmy świadomi, że kredyt można wykorzystać na produktywne lub bezproduktywne cele. Jeśli wydajemy pożyczone pieniądze na lekkomyślną konsumpcję, nie tylko szybko się skończą, ale obciążą nasze przyszłe zarobki nie przyczyniając się do ich zwiększenia. To bezproduktywne i na dłuższą metę niebezpieczne zachowanie. Jeśli dzięki wydatkom na kredyt na trwałe zwiększamy jakość naszego życia oraz potencjał zarobkowy, mamy do czynienia z produktywnym kredytem, który jest znacznie bardziej uzasadniony ekonomicznie niż pożyczka na frywolną konsumpcję.

Po czwarte – porównujmy, wybierajmy i negocjujmy. To ciekawe, że chętnie poszukujemy dla swoich pieniędzy najlepszej lokaty czy konta oszczędnościowego, ale przy zaciąganiu pożyczki znacznie rzadziej porównujemy oferty. To wielki błąd. Warunki kredytowania mogą się bardzo różnić między instytucjami. Warto zatem wybierać tańsze oferty oraz podejmować negocjacje.

Po piąte – nie pożyczajmy więcej niż potrzebujemy. Nie trudno ulec pokusie łatwo dostępnych kredytów, szczególnie gdy ich oprocentowanie jest rekordowo niskie. Dlaczego nie pożyczyć o kilka tysięcy więcej, skoro jest to możliwe? Ponieważ pożyczka to nie kieszonkowe od rodziców – trzeba ją spłacić. Wyższa kwota pożyczki negatywnie wpływa na koszty długu i obciąża nas większym wydatkiem w przyszłości. To musi być gruntownie przemyślana decyzja, a nie kaprys.

Po szóste – zapoznajmy się z zapisami umowy oraz kartą informacyjną z najważniejszymi warunkami kredytu, którą otrzymamy od banku. Jak pożyczyć pieniądze z głową, jeśli nie rozumiemy do końca zasad całej operacji? To praktycznie niemożliwe. Lekkomyślność w momencie podpisywania umowy może nas bardzo drogo kosztować w przyszłości.

Po siódme – uważajmy z pożyczkami na spłatę poprzednich pożyczek. Spirala zadłużenia to realny problem tysięcy osób, które podejmowały lekkomyślne decyzje kredytowe, z którymi teraz nie mogą sobie poradzić. Pożyczanie na spłatę innych pożyczek to jeden z objawów stopniowej utraty kontroli nad finansami osobistymi. Nie warto ignorować tego migającego czerwonego światła.

Po ósme – sprawdźmy, jakie dodatkowe koszty pożyczania pieniędzy ponosimy. Kredyt to nie tylko oprocentowanie, to także prowizje, składki ubezpieczeniowe oraz inne opłaty. Część z nich musimy zapłacić na starcie, inne przewidziane są za różne dodatkowe usługi banku. Wszystkie podwyższają koszty pożyczki, dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli ich w pełni świadomi.

Po dziewiąte – spłacajmy raty na czas. Zaleganie ze spłatą zobowiązań to nie tylko ryzyko dodatkowych opłat dla instytucji finansowej, ale też olbrzymi stres oraz zagrożenie dla naszej dyscypliny finansowej. Zobowiązania wobec innych powinny być priorytetem również dlatego, że ich regulowanie wpływa na naszą wiarygodność w przyszłości.

Po dziesiąte – pożyczajmy w wiarygodnych instytucjach finansowych. Głównym źródłem pożyczek są w Polsce banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy pożyczkowe, platformy typu social lending oraz znajomi i rodzina. Jak wszędzie tam, gdzie są duże pieniądze, pojawiają się też podmioty grające niezgodnie z zasadami lub nadużywające zaufania międzyludzkiego. Jak pożyczyć pieniądze z głową, to tylko w sprawdzonych i wiarygodnych instytucjach działających zgodnie z prawem.

 ZOBACZ TAKŻE


N
E
W
S
L
E
T
T
E
R