Autor: 2015-06-11

Upadłość konsumencka w pytaniach

Od stycznia tego roku wychodzenie z długów jest łatwiejsze i tańsze. Przynajmniej teoretycznie. W praktyce upadłość konsumencka jest wciąż trudnym tematem dla dłużników oraz ich bliskich

Upadłość konsumencka w pytaniach


Od stycznia tego roku wychodzenie z długów jest łatwiejsze i tańsze. Przynajmniej teoretycznie. W praktyce upadłość konsumencka jest wciąż trudnym tematem dla dłużników oraz ich bliskich

Upadłość konsumencka to temat rzeka, który rodzi wiele pytań i wątpliwości. Od 1 stycznia można już składać wnioski o upadłość według nowych zasad. Wraz z nimi urosły szanse dłużników na szybsze wyjście z długów. Dłużnicy zastanawiają się od czego zacząć składając wniosek, ale też jakie poniosą konsekwencje jeśli ich wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Oto pytania, na które warto znać odpowiedzi:

Ile kosztuje złożenie wniosku? Po zmianach to koszt 30 zł, zamiast 200 zł.

Kto może starać się o ogłoszenie upadłości? Według nowych zasad może to być każdy, nawet osoba nie posiadająca żadnego majątku. Dłużnik ma jednak obowiązek udowodnienia, że popadł w pętlę zadłużenia nie ze swojej winy lub nie w wyniku rażącego zaniedbania. 

Co się dzieje z majątkiem dłużnika? Jeśli osoba starająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej posiada mieszkanie lub dom, to majątek ten wchodzi w skład masy upadłościowej. W sytuacji, w której wnioskodawca zamieszkuje w takiej nieruchomości sam lub z rodziną pozostającą na jego utrzymaniu, to po sprzedaży majątku otrzyma kwotę pozwalającą na najem lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy.

Jakiego majątku sąd nie zaliczy w poczet masy upadłościowej? Takiego, który zaspokaja podstawowe potrzeby do życia rodziny np. narzędzi do pracy, przedmiotów domowego użytku, czyli między innymi pościeli, żywności lub świadczeń pomocy społecznej.

Ile wynosi czas spłaty wierzycieli? Trzy lata, a nie jak wcześniej pięć. Taki plan spłaty jest ustalany w sytuacji gdy np. kwota ze sprzedaży mieszkania nie pokryła wszystkich zobowiązań.

Czy dłużnik ma prawo negocjować z wierzycielami? Tak. Przepisy pozwalają na samodzielne porozumienie się dłużnika z wierzycielami. Strony mogą wspólnie ustalić w jakim terminie i w jakiej wysokości dłużnik odda pieniądze. W wyniku negocjacji może udać się zachować np. mieszkanie.

Czy jest szansa na całkowite umorzenie długu? Tak, decyzja jednak zależy od sądu. Jeśli dłużnik wykaże, że nie ma możliwości na uregulowanie zaległości finansowych ma szansę na umorzenie.

Czy można umorzyć alimenty? Nie, to jedno ze zobowiązań, które nie podlega umorzeniom.

Jakie długi jeszcze nie podlegają umorzeniom? Zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Umorzeniom nie podlegają również zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie. Do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz te, których dłużnik nie ujawnił celowo.

Co może zrobić małżonek, który nie zgadza się na złożenie wniosku o upadłość? Małżonek nie może skutecznie zablokować złożenia przez współmałżonka takiego wniosku. To co może zrobić to jedynie wystąpić o spłatę, czyli zgłosić swoją wierzytelność do upadłości.

Jak banki patrzą na osobę, która ma na koncie upadłość konsumencką? Taka osoba przestaje być atrakcyjnym klientem. Osoba, która ogłosi upadłość konsumencką ma zdecydowanie mniejsze szanse na kredyt lub pożyczkę.

Upadłość konsumencka, ogłaszać czy nie? Jeśli istnieje jakakolwiek szansa na wyjście z długów lepiej nie korzystać z takiej możliwości, nawet po zmianie przepisów. Upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku.

Czy jeśli sąd oddali wniosek, można go ponownie złożyć? Tak, ale dopiero za 10 lat. Na etapie składania wniosku o upadłość trzeba więc sprawę dobrze przemyśleć, zebrać wymaganą dokumentację i dopiero złożyć wniosek.

Czy po ogłoszeniu upadłości dłużnik ma czyste konto? Formalnie tak, ale od 2016r. osoba, która ogłosi upadłość trafi do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Poza tym w Biurze Informacji Kredytowej pojawi się adnotacja o tym, że osoba nie posiada już długów, ale przez 10 lat będzie przechowywana wcześniejsza historia zadłużenia. ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R