Autor: 2015-12-08

Karta Dużej Rodziny – kto może na niej skorzystać i na czym oszczędzić?

Karta Dużej Rodziny Uprawnia do promocyjnych zakupów, ulgowych przejazdów pociągami i tańszych wejść na basen. Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom z co najmniej trójką dzieci

Karta Dużej Rodziny – kto może na niej skorzystać i na czym oszczędzić?


Karta Dużej Rodziny Uprawnia do promocyjnych zakupów, ulgowych przejazdów pociągami i tańszych wejść na basen. Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom z co najmniej trójką dzieci

Karta Dużej Rodziny uprawnia do różnego typu zniżek w całej Polsce. Ustawa o karcie działa od 1 stycznia tego roku. Oto co należy o niej wiedzieć:

Dla kogo Karta Dużej Rodziny? Mogą z niej skorzystać rodziny (w tym również domy zastępcze i rodzinne domy dziecka), w których na utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci. Kartę otrzymuje każdy z członków rodziny. Prawo do jej wyrobienia mają osoby z obywatelstwem polskim, ale też cudzoziemcy mieszkający w naszym kraju.

rodzina.gov.pl

Czy z uprawnień może korzystać tzw. rodzina patchworkowa? Tak. Nie ma znaczenia czy troje dzieci pochodzi ze związku małżeńskiego czy też z wcześniejszych związków. Karta Dużej Rodziny należy się rodzinie w której np. żona ma jedno dziecko z poprzedniego związku, a mąż dwoje. Podobnie mogą ubiegać się o kartę osoby w sytuacji, gdy mają dwoje wspólnych dzieci i np. po jednym z poprzednich związków. Ale uwaga, jeśli para się rozstanie, a przykładowo mężczyzna jest biologicznym ojcem tylko jednego dziecka traci wówczas uprawnienia do posiadania karty. Jeśli miałby troje dzieci, nie ma znaczenia fakt że jest rozwodnikiem i wciąż mógłby korzystać z karty.

Do kiedy jest ważna? Karta Dużej Rodziny rodzicom jest przyznawana dożywotnio. Dzieciom zaś przysługuje ona do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia. Aby dziecko mogło korzystać ze zniżek dłużej musi się uczyć w szkole lub na uczelni wyższej. Maturzysta, który ma powyżej 18 lat, musi złożyć oświadczenie, że w danym roku w maju zdaje egzamin. W takiej sytuacji uprawnienia będą mu przysługiwać do 30 września tego roku. Karta przysługuje też studentowi nawet gdy pracuje, ważne aby pozostawał na utrzymaniu rodziców. Z kolei osoby niepełnosprawne mogą korzystać z karty do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny: jak ją wyrobić? Należy udać się do gminy. Tu złożymy wniosek, albo dowiemy się, że należy to zrobić np. w ośrodku pomocy społecznej. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku? Rodzice muszą przedstawić dokument tożsamości, oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Małżonek, rodzic jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości oraz aktu małżeństwa, dzieci do 18 roku życia muszą mieć akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki. Dodatkowe dokumenty muszą przedstawić członkowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka), osoby niepełnosprawne (ważne orzeczenie) oraz cudzoziemcy (pozwolenie na pobyt).

Do jakich zniżek uprawnia Karta Dużej Rodziny? Lista instytucji i firm, które oferują rabaty dla rodzin wielodzietnych cały czas się wydłuża. Na stronie programu rodzina.gov.pl znajduje się wyszukiwarka, dzięki której można sprawdzić kto honoruje taką kartę. Przykładowo w kategoriach:

>> żywność – to 219 sklepów (sieci sklepów spożywczych, pizzerie),

>> odzież i obuwie – 384 firmy (znane sklepy sieciowe)

>> kultura – 261 placówki (muzea, teatry), np. Zamek Królewski w Warszawie - oferuje dzieciom z KDR wejście na wystawy stałe za 1 zł,

>> zdrowie – 156 (baseny, optycy),

>> edukacja – 551 (szkoły policealne, wydawnictwa). Przykładowo bilety do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych są w cenie 16 zł, dla dzieci - w cenie 13 zł,

>> transport - członkowie rodzin wielodzietnych mają zniżki na przejazdy kolejowe, w tym 37 proc. - na bilety jednorazowe oraz 49 proc. - na bilety miesięczne. Część przewoźników kolejowych oferuje dodatkowe zniżki np.

>>> PKP Intercity – 25 proc. dla każdej osoby posiadającej kartę na przejazdy jednorazowe w klasie 2 w wybranych pociągach dla członków rodzin wielodzietnych, jeżeli przejazd będą odbywały jednocześnie minimum 3 osoby. Zniżka łączy się z ustawowymi ulgami;

>>> Przewozy Regionalne - oferują zakup pierwszej REGIOkarty rocznej w cenie 140 zł (zamiast 175 zł). Taką kartę muszą kupić jednak wszyscy członkowie rodziny. Ponadto posiadacze karty mają prawo do zniżek według taryfy „Razem”, to jest do 30 proc. taniej - w przypadku nabycia biletu jednorazowego, a 15 proc. – miesięcznego. Te zniżki również łączą się z ustawowymi ulgami.

>>> Koleje Małopolskie - oferują 30 proc. zniżki na przejazdy jednorazowe w pociągach.

Do programu przyłączyło się także Ministerstwo Finansów i oferuje szybszy zwrot z podatku (skrócony do 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego) pod warunkiem, że zeznanie zostanie wysłane drogą elektroniczną.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wciąż zachęca, aby do programu włączyły się największe sieci sklepów spożywczych, bo właśnie codzienne zakupy żywności pochłaniają najwięcej domowego budżetu takich rodzinach. Niestety wciąż brakuje odzewu ze strony dużych sieci.

 

 

 ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R