Autor: 2015-11-17

Dobry zwyczaj, pożyczaj pieniądze?

Znajomy chce pożyczyć pieniądze. Zanim oddamy przysługę, dobrze się umówmy i to koniecznie na piśmie.

Dobry zwyczaj, pożyczaj pieniądze?


Znajomy chce pożyczyć pieniądze. Zanim oddamy przysługę, dobrze się umówmy i to koniecznie na piśmie.

17 proc. Polaków, w momencie kłopotów finansowych, prosi o pożyczkę rodzinę lub znajomych. To znacznie mniejszy odsetek niż jeszcze dziesięć lat temu, kiedy po pożyczkę do bliskich udawało się aż 40 proc. z nas – wynika z raportu Zespołu Badań Społecznych TNS Polska, opublikowanego w końcówce minionego roku. Choć przez dekadę procent wyraźnie zmalał, to wciąż kilka milionów Polaków decyduje się na finansowe zobowiązania wobec bliskich.

Podpiszmy umowę pożyczkową

I tu pojawia się pytanie: jak się zachować kiedy daleki lub bliższy znajomy chce pożyczyć pieniądze? Jeśli nie mamy gotówki lub nie chcemy jej pożyczyć – kłopot rozwiązuje się sam. Kulturalnie odmawiamy, a jeśli będziemy czuć się z tym lepiej dodajemy uzasadnienie naszej decyzji np. argumentując, że planujemy remont, wyjazd, zakup nowego samochodu albo po prostu nie mamy wolnej gotówki.

Jeśli chcemy pożyczyć, ale mieć gwarancję terminowego oddania konieczne jest popisanie umowy. Może się to wydawać krępujące, ale tak naprawdę to dobre rozwiązanie dla obu stron, bo określa jasne zasady gry. Unikniemy w ten sposób odwlekania oddania pieniędzy w obiecanym terminie albo spłaty na raty (choć znajomy obiecywał jednorazowy zwrot za miesiąc).

Elementy jakie powinna zawierać umowa pożyczki

Spisując umowę pożyczki w dwóch identycznych egzemplarzach, uwzględnijmy w niej w szczególności:

  • datę i miejscowość,
  • dane osobowe pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy (imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),
  • wysokość pożyczonej kwoty, dzień i sposób przekazania pieniędzy (gotówka lub przelew),
  • termin zwrotu oraz kwotę (może ona być większa o odsetki, przy czym maksymalne wynoszą obecnie 10 % w skali roku),
  • podpisy obu stron.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych

Nie trzeba płacić podatku jeśli pożyczamy pieniądze od najbliższej rodziny (m. in. rodziców, dzieci, wnuków i dziadków). Aby w pełni skorzystać z powyższego zwolnienia, od jednej osoby, nie możemy pożyczyć jednak więcej niż 9 637 zł w ciągu pięciu lat.

Zwolnieni z podatku są również pożyczający od dalszej rodziny i znajomych, jednak kwota pożyczki jest mniejsza. Wynosi ona do 5 000 zł od jednej osoby lub do 25 000 zł od kilku osób, w okresie trzyletnim (obecny okres trwa od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.).

Wyższe kwoty podlegają 2 % stawce podatku. Płaci go osoba pożyczająca pieniądze.

Należy również pamiętać, że po podpisaniu umowy mamy 14 dni aby zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Nie dotyczy to jednak pożyczek do kwoty 9637 zł udzielonych najbliższej rodzinie.

 

Oddanie pożyczki

Moment, w którym pieniądze wrócą do właściciela również należy odpowiednio udokumentowac. Tym razem przygotowujemy pokwitowanie odbioru pieniędzy. Dokument powinien zawierać wszystkie elementy z umowy pożyczkowej (jeśli jest odrębnym dokumentem) lub może być jej częścią. Na pokwitowaniu muszą podpisać się obie strony i potwierdzić oddanie kwoty (koniecznie należy wpisać jej wysokość). Na tym dokumencie powinno zależeć zwłaszcza osobie, która pożyczała pieniądze, aby mieć potwierdzenia, że dług został spłacony.

 

 ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług
TAGI: pieniądze

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R