Autor: Ilona Synowiec 2015-09-03

Ubezpieczenie dziecka w szkole

Ubezpieczenie dziecka proponowane przez szkołę na początku roku szkolnego nie jest obowiązkowe. Większość rodziców decyduje się jednak na zapłacenie rocznej składki. Co warto wiedzieć o szkolnej polisie?

Ubezpieczenie dziecka w szkole


Ubezpieczenie dziecka proponowane przez szkołę na początku roku szkolnego nie jest obowiązkowe. Większość rodziców decyduje się jednak na zapłacenie rocznej składki. Co warto wiedzieć o szkolnej polisie?

Na pierwszych zebraniach w szkołach nauczyciele informują rodziców o wysokości składki ubezpieczeniowej. Oto co należy wiedzieć o ochronie oferowanej przez szkołę:

>> Ubezpieczenie oferowane przez szkołę. To najczęściej ubezpieczenie NNW, czyli chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowę w formie ubezpieczenia grupowego zawiera szkoła. Słowem ubezpieczającym jest szkoła.

>> Nieobowiązkowe, ale powszechne. To ubezpieczenie dobrowolne, choć szkoły nierzadko oczekują, aby rodzice ubezpieczyli swoje dzieci. Powszechnie uważa się, że to ubezpieczenie obowiązkowe.

>> Zakres ubezpieczenia. Należy precyzyjnie prześledzić zakres ochrony jaki oferuje polisa z wybranej przez szkołę firmy ubezpieczeniowej. Szkoła ma obowiązek udostępnić rodzicom wszystkie dokumenty w tym warunki umowy. W razie nieszczęśliwego wypadku to właśnie ta polisa jest kluczowym dokumentem na podstawie, którego wypłacane jest odszkodowanie. Jeśli rodzić uzna, że polisa nie oferuje wystarczającej ochrony dziecku może zdecydować, że ubezpieczy dziecko indywidualnie.

>> Cena. Wielu rodziców decyduje się na ubezpieczenie dziecka w szkole ze względu na atrakcyjną cenę. Szkoła zawierając grupową polisę ma duże możliwości wynegocjowania atrakcyjnej wysokości składki.

>> Kiedy przysługuje ochrona ubezpieczeniowa. Niestety, ale musi wydarzyć się nieszczęśliwy wypadek. Ubezpieczone są właśnie ich następstwa czyli sytuacje, w których dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od swojej woli, doznało uszkodzenia ciała, wstrząśnienia mózgu lub ran.

>> Zasięg ubezpieczenia. Zazwyczaj ochrona dotyczy całego terytorium Polski. Wówczas dzieci chronione są także w czasie krajowych wycieczek szkolnych. Jeśli dzieci wybierają się na wycieczkę zagraniczną szkoła może dokupić dodatkową ochronę obejmującą zagranicę.

>> Wyłączenia. Ochrona nie działa w momencie gdy dziecko dozna szkód w wyniku m.in. bójki, spożycia alkoholu, narkotyków, niewłaściwego leczenia a także wyczynowego uprawiania sportu (przy czym za dodatkową opłatą można ubezpieczyć dziecko przez ryzykiem jakie wiąże się z intensywnymi treningami sportowymi).

>> Skuteczność ochrony. Warto pamiętać, że jeśli składka będzie bardzo niska, potencjalna wartość wypłaty odszkodowania również nie pokryje ewentualnych kosztów leczenia czy rehabilitacji dziecka. Z tego właśnie względu warto zapłacić nieco więcej, ale mieć pewność, że ochrona jest na odpowiednim poziomie.

 ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R