Autor: Ilona Synowiec 2015-09-15

Na jaką pomoc ze szkoły mogą liczyc rodziny z problemami finansowymi

Komitet rodzicielski, ubezpieczenie i świetlica – to tylko niektóre z opłat, do których zobowiązuje rodziców szkoła. Bywa że trzeba zapłacić kilkaset złotych. Czy rodziny w problemach finansowych mogą liczyć na pomoc szkoły i zwolnienie z opłat?

Na jaką pomoc ze szkoły mogą liczyc rodziny z problemami finansowymi


Komitet rodzicielski, ubezpieczenie i świetlica – to tylko niektóre z opłat, do których zobowiązuje rodziców szkoła. Bywa że trzeba zapłacić kilkaset złotych. Czy rodziny w problemach finansowych mogą liczyć na pomoc szkoły i zwolnienie z opłat?

Z pierwszym dzwonkiem szkolnym rodzice otrzymują listę spraw, na którą należy się złożyć. Listy opłat są długie, a szkoła staje się kosztowna. Rodzice rzadko słyszą, że opłata ubezpieczeniowa czy świetlicowa nie jest obowiązkowa. Jak jest naprawdę? Czy szkoła musi być aż tak droga? Czy można liczyć na ulgi i pomoc?

Komitet rodzicielski

Kwota jaką rodzic ma wpłacić na komitet rodzicielski pada na zebraniu. Nauczyciele – w zależności od szkoły – informują, że jest to opłata dobrowolna, a inne nie. W tym drugim przypadku proszą o wpłatę do konkretnego dnia. Zdarzają się sytuacje, w których szkoła prosi o napisanie podania jeśli rodzic nie chce płacić na komitet rodzicielski. Tymczasem zgodnie z prawem opłata za komitet rodzicielski jest traktowana jak darowizna. Jest to opłata dobrowolna. Należy pamiętać, że szkoła nie ma prawa wstrzymywać wydania świadectwa szkolnego z powodu braku wpłaty.

Ubezpieczenie

Informacja o tej opłacie pojawia się najczęściej już na pierwszym szkolnym zebraniu. Kwota rocznego ubezpieczenia to kilkadziesiąt złotych, a odszkodowanie wynosi do kilkunastu tysięcy złotych. Według oferty jednej ze szkół za kwotę ubezpieczenia 55 zł, dziecko ubezpieczone jest do 12 tys. zł.

Szkoły nierzadko podają tę opłatę jako obowiązkową, jednak według prawa tak nie jest. Co więcej od 2014 roku rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że nie ma już obowiązku ubezpieczać dziecka, jeżeli podróżuje ze szkołą po Polsce. Taki obowiązek powstaje przy wycieczce zagranicznej.

Co stanie się jeśli rodzic nie opłaci składki, a dziecko złamie nogę w szkole? Jeśli zrobi to nie ze swojej winy odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczenia szkoły. Nie wypłaci go gdy wypadek zdarzy się z winy dziecka. Tu nie można liczyć na pomoc.

Opłata za świetlicę

Szkoła – w ramach tzw. opłaty świetlicowej – potrafi zobowiązać rodziców do składki na kredki, farby i plasteliny. Tymczasem opłata za świetlicę także jest dobrowolna. Szkoła powinna uwzględnić takie zakupy w budżecie albo może poszukać sponsorów. Wiele szkół tak robi, przez co rodzice borykający się z kłopotami finansowymi, mogą liczyć na pomoc.

Wycieczka szkolna

Do wyjazdu na szkolną wycieczkę lub wyjście z klasą do teatru nikt nie zmusza i to rodzice podejmują decyzję czy wyślą dziecko na wycieczkę czy też nie. Konsekwencje tej decyzji są najtrudniejsze dla dziecka, dlatego warto szczerze porozmawiać o trudniej sytuacji finansowej w domu. O ile szkoły oferują wsparcie i pomoc nie prosząc o wpłaty np. na komitet rodzicielski o tyle nie można liczyć na ufundowanie wycieczki szkolnej.

Dziennik elektroniczny

Opłata ta jest nieobowiązkowa i nie powinna być przenoszona przez szkołę na rodziców.

 

Według MEN przypadki wymuszania takich opłat są niezgodne z prawem i nie powinny zdarzać się w praktyce.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług
TAGI: szkoła

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R