Autor: 2015-08-27

Na jaką pomoc ze szkoły mogą liczyć uczniowie?

Szkoły dzięki wsparciu ministerstwa, rządowych agencji oraz władz miasta oferują coraz szerszą pomoc uczniom. W jej ramach oferują m.in. darmowe podręczniki, owoce i warzywa, ale też stypendia

Na jaką pomoc ze szkoły mogą liczyć uczniowie?


Szkoły dzięki wsparciu ministerstwa, rządowych agencji oraz władz miasta oferują coraz szerszą pomoc uczniom. W jej ramach oferują m.in. darmowe podręczniki, owoce i warzywa, ale też stypendia

Kiedyś, uczeń sięgający po pomoc ze szkoły, zazwyczaj miał trudną sytuację w domu. Obecnie pomocowe programy mają trafiać do jak najszerszej grupy uczniów. Mają na celu nie tylko odciążenie finansowe rodziców, ale też misję edukacyjną polegającą chociażby na wyrobieniu w dzieciach nawyku jedzenia warzyw i owoców. Jaka pomoc płynie do uczniów i rodziców ze szkół?

Darmowy podręcznik. W 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. "Nasz elementarz" trafił w ubiegłym roku do 99,6 proc. publicznych podstawówek. Poza tym szkoły dostały pieniądze na zakup ćwiczeń. W tym roku 1 września bezpłatne podręczniki otrzymają także drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów. W 2017 roku zgodnie z założeniami reformy podręcznikowej z darmowych podręczników mają korzystać wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. Darmowy podręcznik odciążył rodziców finansowo o kilkaset złotych.

Wyprawka szkolna. Na pomoc w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych mogą liczyć także uczniowie, którzy jeszcze w tym roku nie otrzymają darmowego podręcznika. Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało wsparcie dla uczniów:

>> z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 574 zł;

>> pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej ze względu na np. ciężką chorobę, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomanię w rodzinie;

>> niepełnosprawnych bez względu na dochód.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych należy złożyć do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po pokazniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczeniu o dokonanym zakupie.

Kwota dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł (w zależności od klasy), a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego – nawet do 770 zł. Według szacunków w 2015 r. wsparcie otrzyma ok. 213,3 tys. uczniów. Na realizację programu przewidziano 51 mln zł. To bardzo ważna pomoc dla rodziców.

Warzywa i owoce w szkole. Za programem stoi Agencja Rynku Rolnego. W tym roku szkoły miały czas, aby zgłosić udział w programie do pierwszych dni lipca. Z programu w najbliższym roku szkolnym może skorzystać aż 1 617 856 dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

W ramach akcji dzieci 2-3 razy w tygodniu otrzymują za darmo świeże owoce i warzywa, które są przygotowane do spożycia (wystarczająco dojrzałe i zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują m.in. jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, rzodkiewki, soki owocowe i warzywne. Całkowity budżet programu na najbliższy rok szkolny to 87,8 mln zł.

Mleko w szkole. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają m.in. mleko białe i smakowe, twarożki, sery i jogurty. To akcja za którą w Polsce odpowiada Agencja Rynku Rolnego. Co ciekawe „Mleko w szkole” cieszy się ogromna popularnością, a kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii (np. Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii), w których program jest realizowany od ponad 20 lat.

Stypendium. Uczeń, każdego typu szkoły ( z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki) ma szansę na stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Musi spełniać jedno z kryteriów:

>> mieć wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium;

>> albo uzyskać wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca do komisji stypendialnej. Następnie komisja opiniuje go i przekazuje dyrektorowi szkoły. Ten wraz z porozumieniem rady pedagogicznej przyznaje stypendium. Wysokość stypendium określa wójt (burmistrz, prezydent miasta) w budżecie gminy.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R