Autor: Jarosław Legieć 2015-10-08

Słowniczek. Co to jest postępowanie sądowe bez rozprawy, nakaz zapłaty

Dla dłużnika niewyobrażalnym jest to, że bez jego udziału może zapaść decyzja o konieczności spłaty długów. Co więcej może otrzymać taki nakaz zapłaty na piśmie.

Słowniczek. Co to jest postępowanie sądowe bez rozprawy, nakaz zapłaty


Dla dłużnika niewyobrażalnym jest to, że bez jego udziału może zapaść decyzja o konieczności spłaty długów. Co więcej może otrzymać taki nakaz zapłaty na piśmie.

Czym jest postępowanie sądowe bez rozprawy? Jest to uproszczona forma przeprowadzenia postepowania sądowego, z której, przy spełnieniu określonych warunków, często korzystają wierzyciele, chcąc odzyskać swoje pieniądze. W takim postępowaniu (upominawczym lub nakazowym) sprawy zamykane są z reguły szybko i sprawnie. Nie ma rozprawy, wzywania obu stron, czyli wierzyciela i dłużnika, ani wysłuchiwania zeznań świadków. Po wnikliwej analizie dokumentów, o ile sąd nie ma wątpliwości co do zasadności roszczeń, zapada nakaz zapłaty.

Czym jest nakaz zapłaty? Jest dokumentem, który zobowiązuje dłużnika do uregulowania długów. To właśnie poprzez nakaz zapłaty dłużnik dowiaduje się, że wierzyciel skierował sprawę zadłużenia do sądu. Co wtedy?

SCENARIUSZ I

Dłużnik spłaca długi. Jeden scenariusz, wcale nie rzadki, przewiduje, że dłużnik świadomy swoich zobowiązań finansowych w końcu je spłaca. Ma on obowiązek pokryć również koszty sądowe. Wówczas sprawa jest zamknięta.

SCENARIUSZ II

Dłużnik może sprzeciwić się nakazowi. W nakazie zapłaty dłużnik znajdzie bowiem pouczenie o trybie odwołania. Na wniesienie sprzeciwu (jeśli nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym) lub wniesienie zarzutów (przy postępowaniu nakazowym) dłużnik ma dwa tygodnie od dnia doręczenia pisma. Co więcej jeśli pozwany popełni błędy przy odwołaniu i np. dopuści się braków formalnych, których w porę nie uzupełni, nakaz nabierze mocy prawnej i stanie się prawomocny. Na jego podstawie, po nadaniu klauzuli wykonalności, może rozpocząć się egzekucja komornicza.

SCENARIUSZ III

Sprawa sądowa. Jeśli zaś dłużnik nie zgadza się z nakazem do zapłaty i prawidłowo wniesie sprzeciw/zarzuty sąd wyznaczy rozprawę. To podczas rozprawy dłużnik otrzyma możliwość przedstawienia swoich argumentów, dokumentów i racji. Po wysłuchaniu stron sąd rozstrzygnie czy roszczenia wierzyciela są zasadne czy nie. Na tej podstawie zapadnie wyrok i albo zasądzi spłatę długu w całości, w części albo oddali powództwo.

 

 

 

 ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług
TAGI: sąd

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R