Autor: Jarosław Legieć 2015-11-26

Windykacja polubowna, komornicza, masowa. Co oznaczają te pojęcia?

Nieopłacenie rachunku przez roztargnienie może zdarzyć się każdemu, ale nierzetelny płatnik najpewniej po kilku dniach może spodziewać się smsa od operatora telefonicznego lub innego wierzyciela z prośbą o uregulowanie zaległości.

Windykacja polubowna, komornicza, masowa. Co oznaczają te pojęcia?


Nieopłacenie rachunku przez roztargnienie może zdarzyć się każdemu, ale nierzetelny płatnik najpewniej po kilku dniach może spodziewać się smsa od operatora telefonicznego lub innego wierzyciela z prośbą o uregulowanie zaległości.

Jeśli jednak nieopłacone rachunki lub raty kredytów piętrzą się, a czas ich spłaty w nieskończoność się wydłuża, do drzwi dłużnika może zapukać windykator. Oto jakie są rodzaje windykacji i co oznaczają te pojęcia:  

Windykacja polubowna. Określana także jako miękka, polubowna, przedsądowa. Inaczej to windykacja, której celem jest odzyskanie części lub całości długów (zarówno konsumenckich jak i gospodarczych), bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Jej istota polega na tym, że wierzyciele próbują porozumieć się z dłużnikiem i zawrzeć z nim stosowną umowę ugody, a także opracować harmonogram spłaty powstałych długów.

Nakłonienie do dobrowolnej spłaty pojawia się z reguły w bardzo wczesnym etapie zadłużenia. To wtedy jest najlepszy czas, aby przypomnieć osobie zadłużonej o konsekwencjach jakie grożą w momencie dalszego unikania spłaty.

Windykatorzy na tym etapie:

>> wysyłają powiadomienia m.in. drogą sms lub tradycyjną pocztą,

>> dzwonią do dłużnika,

>> umawiają się na spotkanie,

>> negocjują warunki spłaty.

Dla osoby zadłużonej to najmniej bolesny w skutkach sposób windykacji. Czasem windykacja polubowna działa na dłużnika otrzeźwiająco. Na myśl o ewentualnych konsekwencjach zaczyna on w miarę swoich możliwości regulować powstałe zadłużenia.

Windykacja komornicza. W języku prawnym to postępowanie egzekucyjne. Jest ona stosowana wówczas gdy windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanych skutków, a dłużnik nie zamierza wywiązać się ze zobowiązań finansowych.Windykacja komornicza jest ostatnim etapem procesu odzyskiwania długów. Windykacja komornicza może być wszczęta z urzędu lub na wniosek wierzyciela, prokuratora, organizacji pozarządowej. Prowadzona jest przez komornika sądowego.. Komornik ma prawo ściągnąć długi:

>> z konta bankowego,

>> poprzez zajęcie wynagrodzenia,

>> zajmując ruchomości np. samochody, sprzętu RTV i AGD,

>> a także nieruchomości, czyli ma prawo zająć mieszkanie lub dom.

Komornik ma prawo wejścia do mieszkania lub firmy oraz przeszukania pomieszczeń nawet mimo sprzeciwu dłużnika.

Jakie prawa ma dłużnik? W sądzie rejonowym może on złożyć skargę na czynności komornika. Taka skarga nie wstrzymuje jednak egzekucji, chyba że sąd postanowi inaczej. Poza tym pozostaje złożenie możliwość złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego.

Windykacja masowa. Ten rodzaj windykacji może zawierać w sobie zarówno windykację polubowną jak i windykację komorniczą (co może zakończyć się zajęciem majątku dłużnika przez komornika). Różnica polega na tym, że pieniądze z nieopłaconych rachunków telefonicznych czy rat kredytów próbują odzyskać od dłużnika nie same firmy telekomunikacyjne czy banki. Te instytucje sprzedają swoje długi firmom zajmującym się ściąganiem zadłużeń na masową skalę. I właśnie stąd wywodzi się pojęcie windykacji masowej.

Bardzo często swoje długi sprzedają:

>> korporacje – zwłaszcza operatorzy sieci telefonicznych, telewizje kablowe, zakłady energetyczne i gazownie,

>> instytucje finansowe – w tym banki, firmy ubezpieczeniowe czy leasingowe.

 ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług
TAGI: windykacja

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R