Autor: Jarosław Legieć 2016-02-16

Połączeni długiem, czyli co to jest odpowiedzialność solidarna

Jeden odpowiedzialny za długi wszystkich, wszyscy za jednego - tak, parafrazując słynny cytat z „Trzech Muszkieterów”, można wyjaśnić ideę pojęcia odpowiedzialność solidarna

Połączeni długiem, czyli co to jest odpowiedzialność solidarna


Jeden odpowiedzialny za długi wszystkich, wszyscy za jednego - tak, parafrazując słynny cytat z „Trzech Muszkieterów”, można wyjaśnić ideę pojęcia odpowiedzialność solidarna

Wynajmujesz mieszkanie ze znajomym i to on był odpowiedzialny za przelewanie pieniędzy za czynsz właścicielowi mieszkania. Okazuje się, że z dnia na dzień współlokator znika, a ty dowiadujesz się od właściciela, że zalegaliście z opłatami od dwóch miesięcy. I choć z twojej strony wydawało ci się, że terminowo regulowałeś zobowiązania to w praktyce masz długi.

Inny przykład. Prowadzisz spółkę cywilną, a twój wspólnik nie opłacił obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez ostatnie pięć miesięcy. Dług ciąży więc na całej spółce.

Uważaj z kim wchodzisz w spółki

Co łączy te dwie sytuacje? W obu przypadkach, choć dług powstał poza tobą, to będziesz zobowiązany do jego spłaty. Zgodziłeś się bowiem dobrowolnie wynajmować mieszkanie ze znajomym i sam dobierałeś wspólnika do firmy. Wspólnie więc podpisywaliście umowę najmu i zakładaliście spółkę. Razem odpowiadacie za długi. To jest właśnie odpowiedzialność solidarna.

Co odpowiedzialność solidarna oznacza w praktyce?

Z twojej perspektywy najważniejsze są dwie informacje:

>> Wszyscy dłużnicy są zobowiązani do spłaty do momentu, aż każdy spłaci swoją część długu. - Oznacza to, że choć zapłaciłeś swoją część długu za wynajmowany pokój, to wciąż pozostajesz zadłużony do momentu aż współlokator nie wpłaci właścicielowi mieszkania zaległych pieniędzy.

>> Wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku lub od każdego z osobna. Ponad to zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. – Oznacza to, że wierzyciel nie znajdując twojego współlokatora może cię zobowiązać do spłaty czynszu za całe mieszkanie, a nie tylko pokój.

Dla ciebie kłopot, dla wierzyciela korzystne rozwiązanie

To co dla ciebie jest ogromnym kłopotem, zwłaszcza gdy dług powstał za twoimi plecami, dla wierzyciela jest korzystne. Wierzyciel nie ma prawa bowiem żądać spłaty długu na podstawie jednego pozwu przeciwko wszystkim dłużnikom. Poza tym może dochodzić spłaty całości długu z majątku jednej osoby zadłużonej np. twojego.

Jak odzyskać pieniądze od współdłużnika?

Jeśli tak się stanie, że to ty spłacisz długi, będziesz najpewniej próbował odzyskać pieniądze od współdłużników. Kwestie wzajemnych rozliczeń między współdłużnikami solidarnymi reguluje najlepiej umowa i to w niej powinieneś zawrzeć, że w momencie postania długu strony regulują go np. w równych częściach. Gdyby wspólnik chciał odwieść cię od regulowania w umowie zasad spłaty długów przypomnij sobie z czym wiąże się odpowiedzialność solidarna.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R