Autor: Ilona Synowiec 2015-09-29

Ulga na dzieci może przepaść przez długi. Jak do tego nie dopuścić?

Jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się egzekucja komornicza, a wierzyciel zażąda zajęcia podatku, komornik zajmie pieniądze. Ulga na dzieci nie przepadnie, jeśli dłużnik w porę rozpocznie rozmowy o spłacie zadłużenia

Ulga na dzieci może przepaść przez długi. Jak do tego nie dopuścić?


Jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się egzekucja komornicza, a wierzyciel zażąda zajęcia podatku, komornik zajmie pieniądze. Ulga na dzieci nie przepadnie, jeśli dłużnik w porę rozpocznie rozmowy o spłacie zadłużenia

Ulga za pierwsze lub drugie dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie. Jeśli więc dziecko przyszło na świat w styczniu otrzyma kwotę pomnożoną razy 12 miesięcy, czyli 1112,04 zł. Dla trzeciego dziecka kwota wynosi 2000,04 zł rocznie, a czwartego i każdego kolejnego już 2700,00 zł. Dla rodziców to coroczny, wyczekany zastrzyk finansowy.

Ulga kończy się wraz z uzyskaniem pełnoletniości dziecka (jeśli zakończyło ono edukację) lub jest wypłacana do 25-roku życia (jeśli dziecko kontynuowało naukę). Automatycznie nie przysługuje rodzinie, w której dziecko osiągnie dochody powyżej 3089 zł.

Komornik nie zabierze alimentów za długi, ale ulgę tak

Jest jeszcze jeden powód, dla którego ulga przepadnie. Przyczyną są długi rodziców. Według przepisów na liście świadczeń wolnych od egzekucji komorniczej są:

>> świadczenia alimentacyjne,

>> świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

>> świadczenia rodzinne,

>> dodatki rodzinne,

>> pielęgnacyjne,

>> porodowe.

Lista ta jednak nie uwzględnia zwrotu z podatku, nawet jeśli są to pieniądze na dzieci. Prawo jest bezwzględne. Jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się egzekucja komornicza, a wierzyciel zażąda zajęcia podatku, czyli wierzytelności, komornik ma obowiązek zająć te pieniądze.

Negocjuj z wierzycielem

Jak nie dopuścić do tego, aby ulga na dzieci przepadła? Wiedząc o ryzyku utraty pieniędzy za zaległe długi najlepiej skontaktować się z wierzycielem i w porę rozpocząć negocjacje spłaty długu. Osoba zadłużona nie powinna dopuścić do sytuacji, w której rozpocznie się przeciwko niej egzekucja komornicza, bo to najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Najrozsądniej, mimo obaw, spotkać się z windykatorem i omówić możliwości rozłożenia spłaty na raty albo próbować wynegocjować częściowe umorzenie.

Stawką - jeśli dłużnik ma znacznie wyższe kwoty do spłaty - nie jest tylko ulga na dzieci. Stawką może być nieruchomość albo samochód. Stąd próba porozumienia się z wierzycielami powinna być dla osoby zadłużonej priorytetem.  

 ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług
TAGI: długi

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R