Autor: Ilona Synowiec 2015-10-12

W Bydgoszczy rusza program pomocy zadłużonym „Zaradni”

Dług, to nie tylko pieniądze, które trzeba zwrócić. To strach, wstyd i przede wszystkim poczucie bezradności. Dla wielu dłużników, to bariery nie do pokonania. Z myślą o nich rusza w Bydgoszczy program wsparcia zadłużonych „Zaradni”.

W Bydgoszczy rusza program pomocy zadłużonym „Zaradni”


Dług, to nie tylko pieniądze, które trzeba zwrócić. To strach, wstyd i przede wszystkim poczucie bezradności. Dla wielu dłużników, to bariery nie do pokonania. Z myślą o nich rusza w Bydgoszczy program wsparcia zadłużonych „Zaradni”.

Dać motywację. Pokazać, jak wygrać z długiem

Program „Zaradni” ma być próbą bezpośredniego wsparcia dla dłużników. To wspólne przedsięwzięcie Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy oraz Fundacji Zaradni powstałej przy firmie windykacyjnej Kredyt Inkaso. Dzięki ich współpracy, osoby z nadmiernym zadłużeniem będą miały szansę uczestniczyć w sesjach warsztatowych. Pracując z trenerami dowiedzą się, jak w praktyczny sposób rozwiązać problem zadłużenia. Program łączy w sobie elementy psychologii z podstawami zarządzania własnymi pieniędzmi. Warsztaty będą też służyły budowaniu motywacji. A o motywację trudno, gdy piętrzące się rachunki, kolejne monity niespłaconych rat kredytowych, telefony od windykatora i komornik za drzwiami. Urzędowe pisma straszą paragrafami i odsetkami. Dla wielu dłużników to presja nie do wytrzymania. A dług sam nie znika. Powiększa się o odsetki i koszty sądowe.

Każdy dług to indywidualny przypadek

Program podzielony jest na trzy etapy: analizujemy z dłużnikami ich sytuację; w drugim kroku pokazujemy, jak skuteczniej radzić sobie z pieniędzmi, ostatnim etapem jest seria sesji coachingowych podczas których wspieramy uczestników w budowaniu ich drogi wyjścia z długu. Podstawą programu jest pokazanie dróg wyjścia z długu i zbudowanie wśród zadłużonych motywacji do rozwiązania swoich problemów.

Strach przed windykatorem

Dla wielu dłużników strach przed windykacją wystarczy, żeby nie odbierać listów i nie odpowiadać na telefony. Dlatego w czasie warsztatów uczestnicy spotykają się też z zawodowym windykatorem. Wielu dłużników nie odróżnia osoby komornika od windykatora nie mówiąc już o możliwościach współpracy z tym ostatnim. Na branży windykacyjnej od lat cieniem kładą się praktyki nieuczciwych firm z lat 90-tych. Dlatego dłużnicy nie mają do nich zaufania. – My chcemy pokazać, że negocjując z firmami takie jak nasza, dłużnik jest w stanie spłacić swój dług – mówi Paweł Szewczyk, prezes Kredyt Inkaso – mamy też nadzieję, że program „Zaradni” stanie się wsparciem dla zadłużonych, pokazując, że można wyjść na prostą – dodaje prezes Szewczyk.

Palący problem zadłużenia 

Program „Zaradni” to odpowiedź na problemy dramatycznie rosnącej grupy dłużników, którzy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań kredytowych. W całej Polsce mówimy o 2,3 mln osób borykających się z nadmiernym zadłużeniem. To oznacza, że 10 procent polskich gospodarstw domowych zmaga się z tym problemem. Na mapie dłużników prym wiodą województwa śląskie i mazowieckie. Ale kujawsko - pomorskie ze 155 tys. zadłużonych osób nie pozostaje daleko w tyle. Stąd decyzja o przeprowadzeniu czwartej już edycji programu właśnie w Bydgoszczy.

„Zaradni” w Bydgoszczy

Dotychczas program „Zaradni” został przeprowadzony w Skarżysku Kamiennej, Tychach oraz Olsztynie we współpracy z tamtejszymi Centrami Integracji Społecznej. We wszystkich lokalizacjach „Zaradni” cieszyli się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i pracowników CIS – ów. Obecna czwarta już edycja programu została zorganizowana we współpracy z CIS z Bydgoszczy, który poprzez realizacje Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego stara się pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Weźmie w niej udział 20 podopiecznych ośrodka. Przez kilka tygodni będą pracować z coachami nad ścieżkami wyjścia z długów. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do programu będą mogły w trakcie trwania programu skorzystać z porad prawnika, specjalisty od windykacji.  

 ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R