Autor: Kredyt Inkaso 2016-06-14

Biznes i podatki – nieumiejętne zarządzanie VATem i podatkiem dochodowym może doprowadzić Cię na skraj bankructwa. Jak się przed tym bronić? Dyscyplina podatkowa w małej firmie.

Wielu przedsiębiorców – szczególnie na początku prowadzenia firmy – podatki płaci dopiero na ostatnim miejscu. Nic bardziej błędnego – urząd skarbowy ma wiele możliwości, by je wyegzekwować. Zarządzanie VATem powinno być więc jednym z priorytetów firmy.

Biznes i podatki – nieumiejętne zarządzanie VATem i podatkiem dochodowym może doprowadzić Cię na skraj bankructwa. Jak się przed tym bronić? Dyscyplina podatkowa w małej firmie.


Wielu przedsiębiorców – szczególnie na początku prowadzenia firmy – podatki płaci dopiero na ostatnim miejscu. Nic bardziej błędnego – urząd skarbowy ma wiele możliwości, by je wyegzekwować. Zarządzanie VATem powinno być więc jednym z priorytetów firmy.

 

„Bez moich dwóch tysięcy państwo polskie nadal będzie działało” – takie opinie przedsiębiorców można usłyszeć dość często. Tłumaczą, że w przypadku, gdy mają do wyboru zapłacić zaległą fakturę dostawcy albo opłacić VAT, wybierają tę pierwszą możliwość. Szybkie rozliczenia są bardzo ważne szczególnie w małych firmach, gdzie nawet niewielka zaległa kwota powoduje utratę płynności finansowej. Urząd skarbowy jawi się natomiast jako instytucja, która „może poczekać”.

 

Tymczasem wcale tak nie jest. W przeciwieństwie do instytucji biznesowych, aparat skarbowy nie jest elastyczny – urzędnicy poruszają się w obszarze ściśle określonym przepisami i nie mogą naruszać tych zasad. Oznacza to, że urzędnik ma wyznaczone terminy, w których musi wyegzekwować zaległe należności. Nie może ich przekroczyć, nawet jeśli przedsiębiorca obiecuje, że za tydzień wszystko zostanie spłacone. O tym, jak ważne jest zarządzanie VATem, przypominają  zarówno instytucje państwowe, jak i media, np. "Gazeta Podatkowa".

 

Jednym z najbardziej dotkliwych sposobów egzekwowania należności jest blokada konta firmy, która nie zapłaciła podatków. Dopóki do urzędu nie zostanie przesłana cała zaległa kwota, nie będziemy mogli płacić faktur ani wypłacać pieniędzy w bankomacie. Warto pamiętać, że w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej może to oznaczać, że nie zostanie nam nawet złotówka na jedzenie. Nieumiejętne zarządzanie VATem, a co za tym idzie – blokada konta to zarobek dla banku – przelew egzekucyjny może kosztować nawet 100 zł. Wprawdzie Trybunał Konstytucyjny uznał takie przepisy za niekonstytucyjne, ale zostaną one uchylone dopiero w sierpniu 2016 r. Więcej na ten temat można znaleźć np. na portalu Biznes.pl.

 

Jak uniknąć takich problemów?


Niestety trzeba zmienić podejście do podatków. Umiejętne zarządzanie VATem powinno być naszym priorytetem od samego początku. Trzeba pamiętać, że VAT nie jest naszym przychodem, lecz podatkiem, w którego przekazaniu do urzędu skarbowego jedynie pośredniczymy.

Zarządzanie VATem powinno więc zacząć się w momencie, gdy ten podatek wpływa na nasze konto. Warto wydzielić sobie subkonto, na którym ten VAT się znajduje i wyraźnie oddzielić go od pieniędzy, którymi na co dzień obracamy w firmie. Będziemy wówczas mieli jasność, które pieniądze mogą być wydane, a które nie. Warto przemyśleć również założenie lokaty terminowej lub odłożenie pieniędzy na koncie oszczędnościowym. Dzięki temu uda nam się osiągnąć niewielki zysk z oprocentowania. Przy zakładaniu lokaty trzeba uważać, by kończyła się ona przed terminem zapłaty podatku.

Wiadomo jednak, że czasami zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest "pożyczka" pieniędzy przeznaczonych na VAT. Szczególnie duża jest taka pokusa u przedsiębiorców, którzy rozliczają się co kwartał. Jeśli już musimy te pieniądze pożyczyć, powinniśmy oddać je z najbliższego wpływu na konto. Warto też pamiętać, by nie robić takich operacji w ostatnim miesiącu przed terminem zapłaty VAT.

Koniec okresu rozliczeniowego niesie za sobą również obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Warto o tym pamiętać i odkładać zawczasu niewielkie kwoty jako zaliczki na ten cel. Dzięki temu pozbędziemy się problemów, które mogą spowodować opóźnienia w zapłacie należności do urzędu skarbowego. Jeśli natomiast będziemy odkładali podatek dochodowy od każdej faktury, przy rozliczeniu go (a więc pomniejszeniu o podatek z faktur kosztowych) może okazać się, że pozostanie nam do dyspozycji dodatkowa kwota.

Blokada konta może oznaczać utratę wiarygodności na rynku, a nawet bankructwo małej firmy. Warto więc pamiętać, że umiejętne zarządzanie podatkiem jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed właścicielem firmy. 

 ZOBACZ TAKŻE


N
E
W
S
L
E
T
T
E
R