Autor: 2013-11-14

Nie taki diabeł straszny, czyli jak wygląda proces spłaty?

Windykacja, firma windykacyjna, windykator – wszystkie te słowa kojarzą nam się bardzo negatywnie. Etymologia słowa również nie pozostawia złudzeń: Windykacja (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej [źródło: Wikipedia].

Nie taki diabeł straszny, czyli jak wygląda proces spłaty?


Windykacja, firma windykacyjna, windykator – wszystkie te słowa kojarzą nam się bardzo negatywnie. Etymologia słowa również nie pozostawia złudzeń: Windykacja (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej [źródło: Wikipedia].

Współcześnie windykacja to dochodzenie należności za pomocą środków określonych w prawie.
Wyróżniamy windykację:
- polubowną: polegającą na monitowaniu dłużnika, oraz podejmowaniu działań które mają doprowadzić do spłaty należności.


- sądową: dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika - sprowadza się ona do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku wydanego przez sąd, który zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi podstawę do egzekucji komorniczej.

Wiele firm od czasu do czasu zmaga się z klientami, którzy nie regulują w terminie płatności, unikają wyjaśnień w tej sprawie, zapadają się pod ziemię. Kiedy już tracimy cierpliwość i siłę na samodzielne dochodzenie swoich należności, oddajemy sprawę w ręce firmy windykacyjnej.

Jak wygląda proces windykacji prowadzony przez specjalistów? Każdą taką sprawę tak samo, jak w sądzie, próbuje się załatwić polubownie. Firma windykacyjna kontaktuje się z dłużnikiem i proponuje polubowną spłatę zadłużenia, ustalenie terminów spłaty lub zawarcie ugody. Jeżeli próba ta kończy się fiaskiem, stara się uświadomić dłużnikowi, jakie konsekwencje i przede wszystkim dodatkowe koszty (m.in. pokrycie kosztów sądowo-egzekucyjnych) mogą wyniknąć z uchylania się od spłacenia zobowiązań. Oczywiście dłużnik otrzymuje od firmy windykacyjnej oficjalne, pisemne wezwania do zapłaty. Jeżeli dłużnik skutecznie unika kontaktu z wierzycielem i nie wykazuje chęci spłaty długu, firma windykacyjna gromadzi wszystkie potrzebne dokumenty, informacje mające udowodnić przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym, że dłużnik winien jest zapłaty i nie chce polubownego zakończenia postępowania windykacyjnego. Kredyt Inkaso zapewnia także pomoc prawną, radcy prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował sprawy wierzyciela przed sądem.

Podsumowując, postępowanie przedegzekucyjne obejmuje:
- kontakt z dłużnikiem po upływie terminu spłaty,
- negocjacje z dłużnikiem w sprawie ustalenia warunków dobrowolnej spłaty należności,
- wysyłka oficjalnych wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową i do postępowania komorniczego,
- monitoring bazy dłużników Klienta pod kątem terminowości podejmowanych czynności przez organy egzekucyjne,
- raport dla Klienta z bieżących działań firmy windykacyjnej,
- przygotowanie umowy ugodowej,
- wsparcie prawne.

Nie warto jednak unikać spłaty długów, prędzej czy później i tak zostaną one wyegzekwowane. A podjęcie współpracy z firmą windykacyjną pomoże uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i stresów. Windykator chce przede wszystkim zakończenia sprawy długu za porozumieniem stron, dlatego, jeśli tylko dłużnik wyrazi chęci do współpracy, uda mu się na korzystnych warunkach ustalić terminy rat spłaty długu u wierzyciela.

Kliknij i dowiedz się więcej na www.kredytinkaso.pl!ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R