Autor: 2013-11-30

Sprawa u komornika? Co robić?!

Unikanie odpowiedzialności za swoje długi nigdy nie przynosi korzyści. Prędzej czy później będziemy i tak zmuszeni do spłacenia zobowiązania. Lepiej więc wybrać drogę ugodową i od razu skontaktować się z wierzycielem.

Sprawa u komornika? Co robić?!


Unikanie odpowiedzialności za swoje długi nigdy nie przynosi korzyści. Prędzej czy później będziemy i tak zmuszeni do spłacenia zobowiązania. Lepiej więc wybrać drogę ugodową i od razu skontaktować się z wierzycielem.

Jeśli wierzyciel uzyskał już nakaz sądowy, a sprawa trafiła do komornika – rozpoczął się proces egzekucji sądowej, to czy dłużnik może jeszcze negocjować z wierzycielem, starać się o ugodowe rozwiązanie sprawy? Oczywiście. Komornik nie będzie działał sam, bez porozumienia z wierzycielem, dlatego też warto się z nim skontaktować czym prędzej i ustalić realne warunki spłaty długów. Wszelkie sprawy związane z umorzeniem odsetek, zwolnieniem wynagrodzenia za pracę, przedłużeniem terminu do zapłaty trzeba załatwiać z wierzycielem.


Lekceważenie komornika również nie wchodzi w grę. Jak najbardziej należy z nim rozmawiać. Postępowanie egzekucyjne nie jest patową sytuacją. Przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne przewidują szereg środków służących i pomocnych dłużnikowi. Na przykład w toku egzekucji nie podlegają zajęciu przedmioty służące do wykonywania pracy zarobkowej dłużnika, a jeżeli dłużnik unika komornika, to może się zdarzyć, że z braku wiedzy zostanie zajęty np. komputer czy inny sprzęt służący do pracy. Wierzyciel jednocześnie musi pamiętać, iż powinien prowadzić egzekucję w sposób, który byłby najmniej uciążliwy dla dłużnika, czyli spośród kilku sposobów egzekucji winien wybrać ten, który spowoduje, iż wierzytelność zostanie zaspokojona, zaś dłużnik poniesie najmniejszą szkodę z tego tytułu. Egzekucja może być prowadzona z ruchomości należących do dłużnika, wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń (emerytury, renty), wierzytelności i innych praw majątkowych, nieruchomości. Egzekucja rozpoczyna się od zajęcia określonego prawa majątkowego i zawiadomienia o tym stron (wierzyciela i dłużnika) oraz uprawnionych podmiotów.


Jeśli masz problem ze spłaceniem długu lepiej od razu samemu zaproponować ugodowe rozwiązanie zanim wierzyciel odda sprawę do sądu. Jeśli już odezwie się do nas komornik, to nie należy go unikać, a rzetelnie przedstawić swoją sytuację zarówno komornikowi, jak i wierzycielowi. Od wierzyciela zależy, w jaki sposób komornik będzie postępował. A na pewno wykazanie chęci współpracy wyjdzie każdemu na dobre.

Kliknij i dowiedz się więcej na www.kredytinkaso.pl!ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R