Autor: Ilona Synowiec 2016-07-14

Dofinansowanie na wakacje dla dziecka w firmie. Jak je otrzymać?

Jeśli w twojej firmie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), a jego regulamin przewiduje dofinansowanie na wakacje dla dzieci, możesz starać się o takie wsparcie

Dofinansowanie na wakacje dla dziecka w firmie. Jak je otrzymać?


Jeśli w twojej firmie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), a jego regulamin przewiduje dofinansowanie na wakacje dla dzieci, możesz starać się o takie wsparcie

Pracodawcy zatrudniający minimum 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki budżetowe mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Wynika on z art. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592). Pozostali pracodawcy mogą to robić dobrowolnie.

Jak sięgnąć więc po dofinansowanie na wakacje?

Krok 1. Jeśli w twojej firmie działa taki fundusz, sprawdź czy możliwość uzyskania dopłaty do wypoczynku dla dzieci jest zawarta w regulaminie. Tylko wtedy gdy taki zapis jest w regulaminach masz szansę na dopłatę. Regulaminy są często dostępnie w firmowym intranecie oraz w księgowości. Taką wiedzę najczęściej posiadają też inni pracownicy, który już korzystali ze wsparcia.    

Krok 2. Musisz złożyć wniosek o dofinansowanie wpisując rodzaj wyjazdu, który dofinansowuje pracodawca np. kolonie, zieloną szkołę.   

Krok 3. Dowiedź się także jakie są kryteria przyznawania dofinansowania. Czasem wsparcie zarezerwowane jest tylko dla osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Najczęściej stosowanym kryterium jest wysokość dochodu pracownika lub kwota przypadająca na jedną osobę w rodzinie. Standardowo im niższe są dochody rodziny tym dofinansowanie na wakacje jest wyższe.

Krok 4. Jeśli pracodawca przyzna ci wsparcie na wyjazd najpewniej będzie wymagał przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego poniesienie kosztów wypoczynku dziecka np. faktury albo potwierdzenia pobytu dziecka.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R