Autor: Kredyt Inkaso 2016-10-04

Kredyt i stypendia, czyli jak sfinansować studia za granicą

W ramach programu Erasmus Plus można studiować na zagranicznej uczelni do roku czasu. Są jednak stypendia i kredyty, które pozwalają na studia za granicą znacznie dłużej

Kredyt i stypendia, czyli jak sfinansować studia za granicą


W ramach programu Erasmus Plus można studiować na zagranicznej uczelni do roku czasu. Są jednak stypendia i kredyty, które pozwalają na studia za granicą znacznie dłużej

Powszechnym sposobem na studia za granicą jest program Erasmus Plus. Działa on od 2014 roku i zastąpił on wcześniej istniejące programy m.in. „Młodzież w działaniu”.

Erasmus Plus będzie działał do 2020 roku, a jego budżet wyniesie 14,7 mld euro. Według szacunków skorzysta z niego 4 mln osób, w tym 2 mln studentów i 125 tys. instytucji. Corocznie według danych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus - na zagranicznych uczelniach (w Unii Europejskiej) studiuje około 43 tys. polskich studentów, w tym dzięki programowi Erasmus na studia za granicą może pozwolić sobie 14 tys. polskich studentów.

Z programu Erasmus Plus mogą skorzystać studenci, nauczyciele akademiccy, ale także uczniowie szkół podstawowych, średnich, nauczyciele. W sumie wyjazd może trwać najkrócej 2 miesiące – w odniesieniu do praktyk, 3 miesiące – przy wyjeździe na studia. Maksymalnie wyjazd może trwać 12 miesięcy - wyjątkiem są studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) – ci mogą skorzystać z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. W wymianie akademickiej bierze udział 33 kraje. W zależności od kraju stypendia na studia zagranicą wahają się od 300 do 500 euro miesięcznie.

Studia za granicą. Jakie opcje mają jeszcze maturzyści i studenci?

Rządowy program „Studia dla wybitnych”. Pierwszy nabór do programu ruszył w 2015 r. i umożliwi pokrycie kosztów studentom rozpoczynającym naukę w roku akademickim 2016/2017. W 2016 roku na „Studia dla wybitnych” zostanie przeznaczone 18,5 mln zł. Do 2025 roku rząd wyda na program 336,5 mln zł. Program skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich oraz wybitnych studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na studia za granicą.

Na stronie nauka.gov.pl czytamy, że sfinansowane zostaną studia za granicą na najlepszych uniwersytetach z czołówki Akademickiego Rankingu Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), czyli tzw. rankingu szanghajskiego. Na liście znajdzie się pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego, a także po 10 uczelni z pięciu rankingów dziedzinowych. Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponad to w dwóch przypadkach uczestnicy programu zostaną zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia. Muszą w ciągu 10 lat od ukończenia zagranicznych studiów przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub ukończyć studia doktoranckie w naszym kraju.

Stypendia na studia w Niemczech. Szeroką ofertę stypendialną ma DAAD., czyli Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Przykładowo jedno ze stypendiów pozwala na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków.

O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2016. Opis programu, formularz, wymagania znajdują się na stronie daad.pl.

Pożyczka na studia w Wielkiej Brytanii. Studia za granicą można sfinansować także z kredytu. Rocznie o przyjęcie na uczelnie na Wyspach aplikuje ok. 3 tys. młodych z Polski. Istnieją specjalne organizacje, które pomagają w dopełnieniu formalności niezbędnych o przyjęcie na studia oraz które pośredniczą w ubieganiu się o kredyt na naukę. Młodzi maturzyści – mimo Brexitu - wciąż mogą starać się o pożyczkę od brytyjskiego rządu na studia w wysokości 9 tys. funtów – czyli na tyle ile kosztują studnia na wszystkich brytyjskich uczelniach dla obywateli UE. Na razie zasady udzielania kredytu pozostają niezmienione. Pożyczka udzielana jest na preferencyjnych warunkach. Poza tym absolwent musi ją zwrócić dopiero po tym jak rozpocznie pracę za co najmniej 21 tys. funtów rocznie w Wielkiej Brytanii lub 10,5 tys. funtów w Polsce. Władze brytyjskich uczelni naciskają na rząd, aby mimo Brexitu nie zmieniły się warunki studiowania dla studentów – obcokrajowców.

Studia w Danii.

Jeśli ktoś maturę i zna język angielski może aplikować na studia w Danii, gdzie nauka na uczelniach w ramach Programu eduABROAD jest bezpłatna. - Student powinien pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów. To koszt około 3000-4000 DKK na miesiąc, czyli około 1500-2000 zł. To dokładnie tyle ile musisz liczyć na te same wydatki w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a studiujesz w Danii – czytamy na stronie organizatora wyjazdów eduAbroad (studiazagranica.pl). Koszty te można pokryć pracując dorywczo, zwłaszcza, że studenci z Polski mogą legalnie pracować. Procedura rekrutacji kandydatów na studia za granicą trwa do 10 marca, bądź 10 października.

Studia w Szwecji.

Także w tym kraju nauka na wyższych studiach jest bezpłatna. Niestety utrzymanie jest bardzo drogie i znalezienie pracy – trudne. Studia w Szwecji można rozważać tylko wówczas, gdy mamy w tym kraju rodzinę, która przyjmie nas pod swój dach. Alternatywą jest także wyjazd na semestr w ramach opisanego studenckiego wyjazdu Erasmus Plus. Studia za granicą są w zasięgu ręki.ZOBACZ TAKŻE


N
E
W
S
L
E
T
T
E
R