Autor: Kredyt Inkaso 2016-09-23

Stypendia, dofinansowanie, pomoc socjalna. Gdzie szukać wsparcia dla dzieci szkolnych?

W Polsce jest wiele dróg uzyskania wsparcia finansowego dla dzieci - służą temu chociażby stypendia. Pomocy warto szukać w szkołach, urzędach, fundacjach i firmach, a informacji – w internecie. Choć trzeba spełnić wiele kryteriów, warto spróbować i sięgnąć po pieniądze

Stypendia, dofinansowanie, pomoc socjalna. Gdzie szukać wsparcia dla dzieci szkolnych?


W Polsce jest wiele dróg uzyskania wsparcia finansowego dla dzieci - służą temu chociażby stypendia. Pomocy warto szukać w szkołach, urzędach, fundacjach i firmach, a informacji – w internecie. Choć trzeba spełnić wiele kryteriów, warto spróbować i sięgnąć po pieniądze

Stypendia: naukowe, sportowe, muzyczne, socjalne

Przeciętna wysokość stypendium w Polsce wynosi kilkaset złotych miesięcznie. Wyszukiwarką informacji o stypendiach – zarówno lokalnych, krajowych, jak i zagranicznych – jest strona mojestypendium.pl. Chcąc ułatwić sobie poszukiwania należy zaznaczyć interesujące nas obszary np. województwo w obrębie którego poszukujemy wsparcia finansowego. I tak w bazie jest 53 stypendia przeznaczone dla uczniów. Zwykle nabory odbywają się dwa razy do roku. 

Jeden nabór właśnie się kończy – część z organizacji przyjmuje dokumenty tylko do końca września, najpóźniej do połowy października. Przykładowo:

>> Wśród naborów do stypendiów ogólnopolskich - do 30 września można składać wnioski w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei” – organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej „Mam marzenie”. Dziewięciu laureatów konkursu otrzyma stypendium o wartości 1000 złotych brutto na rok akademicki 2016/2017.

>> Trwają też nabory do stypendiów lokalnych: do 29 września można zgłaszać się do programu stypendialnego „Mam Pasję Powyżej Średniej” Fundacji Orlen „Dar Serca” – program jest skierowany dla uczniów z Płocka i powiatu. Z kolei do 30 września uczniowie mają otwartą drogę do stypendium naukowego gminy Prabuty (woj. Pomorskie), do stypendium artystycznego w Radomiu (woj. mazowieckie) czy stypendium naukowego w Krośnie (woj. podkarpackie). Warto zawalczyć o te stypendia.

Dofinansowanie

Istnieje kilka ogólnopolskich ministerialnych programów, które mają na celu wsparcie dzieci w wieku szkolnym. Jednym z nich jest wyprawka szkolna dla dzieci niepełnosprawnych – na ten cel w budżecie państwa zarezerwowane jest 24 mln zł (szczegóły znajdują się na stronie men.gov.pl). Poza tym są także darmowe podręczniki dla dzieci klas 1-3. Formalności w tej kwestii leżą po stronie szkoły.

Zdarza się, że rodzice mogą starać się o dofinansowanie np. do wyjazdu dziecka na szkolną wycieczkę składając wniosek w radzie rodziców. Kolejną ścieżką uzyskanie dofinansowania dla dziecka może być miejsce pracy. Zdarza się, że firmy mają specjalne budżety np. wyjazdy dzieci na ferie, paczki świąteczne lub korepetycje. Warto zapytać do dofinansowanie w dziale kard.

Pomoc socjalna

Chcąc skorzystać z pomocy socjalnej pozostaje udać się albo do urzędu gminy, który skieruje do odpowiedniej placówki zajmującej się przydzielaniem wsparcia. Pakiety socjalne mają także fundacje działające na terenie gmin, jak i na obszarze całego kraju. Zbiórki celowe np. przed świętami odbywają się także w parafiach.

Warto składać wnioski o zasiłki rodzinne. Od 1 listopada 2016 roku zasiłek rodzinny będzie wynosił:

>> 95 zł - na dziecko w wieku 0-5 lat,

>> 124 zł - na dziecko w wieku 6-18 lat,

>> 135 zł - na dziecko w wieku 19-23 lata.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe - dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674 zł lub 764 zł (w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem). Dodatkowo w przypadku programu Rodzina 500 plus progi wynoszą odpowiednio 800 i 1200 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego, przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, faktycznemu opiekunowi dziecka jak również osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny wypłacany jest do czasu osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole – przy czym nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia.

Osoby, które złożą wnioski do 30 września otrzymają pieniądze już w listopadzie.

 ZOBACZ TAKŻE

TAGI: stypendia

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R