Autor: Kredyt Inkaso 2016-10-11

Październik miesiącem oszczędzania. Jak najskuteczniej oszczędzać?

Polacy mają pełną głowę pomysłów w kwestii oszczędzania. Szukają promocji na zakupach, sami odnawiają meble i przesiadają się na rower, aby nie wydawać pieniędzy na benzynę. Wciąż jednak nie oszczędzają z myślą o przyszłości, a raczej w myśl „tu i teraz”. Podpowiadamy, jak najskuteczniej oszczędzać?

Październik miesiącem oszczędzania. Jak najskuteczniej oszczędzać?


Polacy mają pełną głowę pomysłów w kwestii oszczędzania. Szukają promocji na zakupach, sami odnawiają meble i przesiadają się na rower, aby nie wydawać pieniędzy na benzynę. Wciąż jednak nie oszczędzają z myślą o przyszłości, a raczej w myśl „tu i teraz”. Podpowiadamy, jak najskuteczniej oszczędzać?

Polacy mają coraz większą świadomość tego, że trzeba oszczędzać. Wciąż słabo jest jednak z wytrwałością i skutecznością. Polacy oszczędzają na co dzień, ale wciąż nie odkładają pieniędzy z myślą o przyszłości. Na emeryturę odkłada tylko 16 proc. z nas. Pod względem udziału osób oszczędzających w całej populacji, wyprzedzają nas takie kraje jak Rwanda, Botswana, Irak czy Białoruś. Na Litwie oszczędza jedna czwarta obywateli, a na Słowacji czy w Czechach prawie 40 proc. - wynika z najnowszego raportu BGŻOptima "Polak oszczędny 2016 - czy oszczędność jest dziedziczna?". Pod kątem oszczędzania zawstydzają nas nie tylko mieszkańcy zasobnego zachodu, ale właśnie też Słowacy, Czesi i Węgrzy. Przykładowo, przy niemal identycznej średniej pensji i tempie wzrostu PKB, stopa oszczędzania netto słowackiej rodziny to 3,85 proc., podczas gdy polskiej -0,71 proc.

Jak więc najskuteczniej oszczędzać? Zacznijmy od wyznaczenia celu

Najważniejszy w oszczędzaniu jest cel, gdyż inaczej odkłada się pieniądze chcąc zgromadzić fundusze na studia dziecka, inaczej z myślą o emeryturze, a inne zasady rządzą w grze o pomnażanie majątku.

Na początku najlepiej postrzegać oszczędzanie jako sposób na stworzenie finansowej poduszki bezpieczeństwa (na czarną godzinę trzeba mieć w banku od 10 do 20 tys. zł). Potem warto postawić sobie długoterminowy cel w oszczędzaniu (studia dziecka, emerytura, daleka podróż). Jak do niego dotrzeć?

Oto sposoby na oszczędzanie małymi krokami

Stałe zlecenie na drugie konto. Skutecznym i najmniej odczuwalnym dla budżetu sposobem oszczędzania jest regularne odkładanie, nawet niewielkich kwot na innym – niż bieżące – koncie. Chcąc zapewnić sobie regularność wpłat dobrze jest ustawić comiesięczne stałe zlecenie. W zależności od możliwości finansowych może to być 50 zł, 100 zł a nawet 250 zł. Zaletą takiego oszczędzania jest to, że z jednej strony - pieniądze miesiąc po miesiącu piętrzą się na innym koncie, z drugiej - w kryzysowej sytuacji możemy z nich dowolnie skorzystać.

Warunkiem skutecznego oszczędzania na koncie jest nie sięganie do zgromadzonych środków bez potrzeby. Banki to wiedzą i wymyślają sposoby, aby utrudnić spontaniczne wypłaty z konta. Przykładowo rodzic, który na swoim rachunku założy subkonto – rachunek oszczędnościowy „Mój skarb” (oferta Pekso SA) może regularnie wpłacać pieniądze, ale wypłaty może dokonać tylko w oddziale banku. Do dziecięcego konta nie otrzyma bowiem karty do bankomatu.

 Lokata. Przez ostatnie lata nie były sztandarowymi produktami banków, ale dla Polaków lokata niezmiennie to synonim bezpieczeństwa. Lokata kapitału faktycznie nie przynosi wysokich zwrotów, ale są one stabilne. Teraz lokaty powracają. Przykładowo wraz ze startem programu Rodzina 500 PKO Bank Polski wprowadził nową lokatę długoterminowego oszczędzania „Kapitał dla Dziecka” . Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych PKO BP zachęcał wówczas: „Szczególną uwagę na nową ofertę chcemy zwrócić rodzicom, którzy skorzystają z programu Rodzina 500 plus. Warto pomyśleć o przyszłości i zastanowić się, czy pozyskane w ramach programu środki nie przeznaczyć choćby w części na budowanie kapitału. W odpowiednim momencie ułatwi to dziecku start w dorosłe życie, czy to przez możliwość wyboru lepszej uczelni czy wkład na własne mieszkanie”. W tej ofercie za regularne oszczędzanie posiadacz lokaty otrzymuje, co pół roku premię odsetkową, która powiększa o 0,20 proc. podstawowe oprocentowanie lokaty (stawka WIBOR 3M). Odsetki dopisywane są do kwoty lokaty co 6 miesięcy. W tej ofercie odkładając już od 100 zł do 500 zł miesięcznie przez maksymalnie 15 lat można budować kapitał.

Fundusze inwestycyjne. Wbrew opiniom nie trzeba mieć góry pieniędzy, aby zainteresować w fundusze. Jedna z opcji faktycznie pozawala na jednorazowe inwestowanie np. 5 tys. zł w fundusze, ale jest jeszcze druga możliwość - dla osób, które chciałyby odkładać 100-200 miesięcznie w perspektywie co najmniej siedmiu lat.

W tej drugiej opcji liczy się systematyczność. Inwestując w fundusze, najlepiej dla własnego spokojnego snu wybrać pakiet bezpieczny, gdzie szansa na straty środków sięga kilku procent, ale i zarobek sięga maksymalnie 2-3 proc. Fundusze inwestycyjne mają w ofercie zarówno banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i zajmujące się doradztwem finansowym.

Rankingi, zarówno funduszy, lokat jaki i kont można znaleźć na porównywarkach finansowych np. comperia.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZOBACZ TAKŻE


N
E
W
S
L
E
T
T
E
R