Autor: Kredyt Inkaso 2017-11-10

Jeśli umrę... Czy rodzina dostanie pieniądze z lokaty i co z kredytem mieszkaniowym?

W Polsce nieuregulowane prawem bankowym sprawy reguluje prawo spadkowe. Część kwestii można jednak wziąć w swoje ręce.

Jeśli umrę... Czy rodzina dostanie pieniądze z lokaty i co z kredytem mieszkaniowym?


W Polsce nieuregulowane prawem bankowym sprawy reguluje prawo spadkowe. Część kwestii można jednak wziąć w swoje ręce.

- Pamiętam dzień, w którym na tyle się rozchorowałam, że nie mogłam wyjść z domu. Na naszym bieżącym koncie nie mieliśmy już pieniędzy. Wtedy zdałam sobie sprawę, że owszem mamy z mężem konto oszczędnościowe, ale to konto, które założyłam jeszcze przed ślubem, mąż nie wiedział, gdzie chowam kartę i nie znał PINu. Gdyby cokolwiek mi się stało, mąż nie miałby do niego dostępu. Pieniądze byłyby zamrożone na jakiś czas. Po tym, jak wyzdrowiałam, od razu poszłam do banku. Dowiedziałam się, że jeśli chcę, aby mąż mógł mieć dostęp do tych pieniędzy, musi albo być współwłaścicielem konta, albo mieć upoważnienie – opowiada Agnieszka, która po tym zdarzeniu uporządkowała teczki z dokumentami i dokładnie je opisała.

Jak odzyskać pieniądze po zmarłym


Uporządkowanie spraw finansowych za życia, znacznie ułatwia późniejsze formalności. Jeśli najbliższa osoba jest współwłaścicielem konta czy lokaty, pieniądze są w jej zasięgu, nawet w czasie naszej ciężkiej choroby, czy śmierci. W sytuacji, gdy osoba nie jest współwłaścicielem lub nie ma upoważnienia, musi poczekać do momentu, aż uzyska tytuł prawny do spadku. Dopiero z takim dokumentem może zacząć procedurę odzyskania pieniędzy. Jeszcze więcej komplikacji ma osoba, która tylko podejrzewa, że bliska osoba mogła mieć jakieś pieniądze, ale nie wie gdzie. Dzięki znowelizowanej ustawie Prawo bankowe od 1 lipca 2016 roku we wszystkich bankach i SKOK-ach działa usługa o nazwie „Centralna informacja o rachunkach uśpionych”. Służy ona właśnie pozyskiwaniu danych o odziedziczonych, ale też zapomnianych środkach. Za jej przygotowanie i funkcjonowanie odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa. To oznacza, że należy złożyć jeden wniosek, w dowolnym punkcie, aby dowiedzieć się, w jakim banku (jeśli tego nie wiemy) osoba zmarła miała konto lub lokatę.

Co z kredytem mieszkaniowym


Zaciągając kredyt na 20-30 lat nie myślimy, co będzie z mieszkaniem i kredytem, gdy nas zabraknie - mówi Jolanta Mróz z Kredyt Inkaso - prawda jest jednak taka, że przy długim terminie spłaty, wszystko się może zdarzyć – także śmierć współkredytobiorcy i współwłaściciela mieszkania. W Polsce kwestii dziedziczenia kredytu nie reguluje prawo bankowe. Zastosowanie ma prawo spadkowe. To oznacza, że w skład majątku zmarłego wchodzi jego majątek, jak i zobowiązania. Jeśli współmałżonek nie pozostawił testamentu, obowiązują terminy i zasady narzucone przez ustawę. Spadkobiercy (w tym w pierwszej kolejności współmałżonek i dzieci) mogą spadek przyjąć w całości, przyjąć z ograniczoną odpowiedzialnością za długi lub odrzucić. To oznacza, że jeśli rodzina mieszka w zadłużonym mieszkaniu, nie straci go, pod warunkiem, że raz – przyjmie spadek, dwa – bank na podstawie wyliczenia zdolności kredytowej, podpisze odpowiednie aneksy i pozwoli na dalszą spłatę w ratach. O ile małżonkowie rzadko myślą, „co będzie, jeśli współkredytobiorca umrze”, o tyle banki już tak. Z tego względu dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest z reguły cesja z ubezpieczenia na życie. Jeśli tak jest, to bank wystąpi do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Gdy wysokość odszkodowania pokryje całą kwotę kredytu przypadającą do spłaty zmarłemu, drugi kredytobiorca będzie odpowiedzialny jedynie za spłatę swojej części kredytu. Polisa jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed utratą mieszkania po śmierci bliskiej osoby. Może się bowiem okazać, że bez wypłaty pieniędzy z polisy, cała rata jest za dużym obciążeniem.

Śmierć bliskiej osoby, która współtworzyła domowy budżet, może zatrząść poczuciem bezpieczeństwa i płynnością finansową rodziny. Dlatego tak ważne jest, już za życia przemyślenie kwestii zabezpieczenia bliskich, po tym… gdy nas zabraknie. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Bezdyskusyjnie pieniądze pozwalają jednak przetrwać trudny czas.ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R