Autor: 2014-04-04

Dlaczego warto negocjować warunki spłaty zadłużenia?

Przerosła Cię miesięczna wysokość zobowiązań wobec wierzyciela? Od jakiegoś czasu nie spłacasz swoich długów? Jeśli Twój dług został przekazany firmie windykacyjnej, nie musisz się niczego obawiać. Pamiętaj, że windykator to nie komornik. Dlatego zamiast uciekać od zadłużenia, lepiej podjąć próby negocjacji. W ten sposób możesz osiągnąć znacznie więcej, doprowadzając do całkowitej spłaty swoich długów.

Dlaczego warto negocjować warunki spłaty zadłużenia?


Przerosła Cię miesięczna wysokość zobowiązań wobec wierzyciela? Od jakiegoś czasu nie spłacasz swoich długów? Jeśli Twój dług został przekazany firmie windykacyjnej, nie musisz się niczego obawiać. Pamiętaj, że windykator to nie komornik. Dlatego zamiast uciekać od zadłużenia, lepiej podjąć próby negocjacji. W ten sposób możesz osiągnąć znacznie więcej, doprowadzając do całkowitej spłaty swoich długów.

Nie unikaj kontaktu z windykatorem

Unikanie kontaktu z windykatorem jest najczęstszym błędem, popełnianym przed dłużników. Osobom zadłużonym wydaje się, że takie rozwiązanie w efekcie spowoduje „poddanie się” windykatora, a dług  zniknie. Warto jednak mieć świadomość, że uciekanie od długu nie spowoduje jego umorzenia! Wręcz przeciwnie - może doprowadzić do egzekucji komorniczej. Egzekucja komornicza nie jest dobrym momentem na negocjacje - komornik, działając z polecenia sądu, ma wykonać zajęcie a nie prowadzić dyskusję z dłużnikiem. Dlatego warto wcześniej podjąc działania polubownego wyjścia z trudnej dla obu stron sytuacji. Sformułowania windykator używamy zamiennie ze słowem negocjator. Z tej definicji wynika bardzo istotny przekaz - negocjujmy!

Wspólny cel - doprowadzić do ugody

Zarówno dłużnik, jak i negocjator mają wspólny cel. Chodzi o doprowadzenie do ugody, dzięki której możliwe będzie spłacenie całości zadłużenia. Interesem obu stron jest szybkie doprowadzenie do kompromisu oraz rozwiązanie kwestii zadłużenia w sposób polubowny. Osobie zadłużonej zależy na spłacie jej dotychczasowych zobowiązań, a windykatorowi - na odzyskaniu należności. Podpisanie porozumienie jest zatem rozwiązaniem optymalnym.

Co można negocjować z windykatorem?

Można a nawet trzeba negocjować z windykatorem. Im szybciej zacznie się działać, tym lepsze warunki spłaty zadłużenia można uzyskać. Unikanie kontaktu z negocjatorem nie jest dobrym początkiem do rozmów o zadłużeniu.

Prowadząc dialog z negocjatorem można wnioskować o:

  • wydłużenie terminu płatności zadłużenia,
  • rozłożenie płatności długu na kilka lub kilkanaście dogodnych rat, a także o
  • odstąpienie od dochodzenia części zadłużenia.

Nie zawsze negocjator zgodzi się na proponowane warunki. Niemniej jednak weźmie je pod uwagę i poszuka rozwiązań  by dostosować warunki ugody do Twoich możliwości finansowych. Czasami rozłożenie długu na wiele rat może wiązać się z koniecznością uiszczenia tzw. kwoty uwierzytelniającej - będzie ona dowodem na to, że dłużnik ma poważne zamiary i faktycznie chce uregulować zobowiązanie wobec wierzyciela. Oczywiście wpłacona kwota pomniejszy zadłużenie! 

Przypominamy, że wszelkie działania zmierzające do polubownego rozwiązania kłoptów z długiem wykonujemy całkowicie bezpłatnie. Nie warto zatem szukac na rynku firm, które za, czasami wygórowaną, opłatę chcą za nas negocjować z windykatorem. Lepiej tę kwotę przeznaczyć na zmniejszenie kwoty długu i udowodnienie dobrych intencji w kwestii spłaty zadłużenia.

Jak wspomniano wyżej - w trakcie negocjacji możesz negocjować częściowe umorzenie długu (choćby części odsetek). Dotyczy to jednak wyjątkowych przypadków, np. kiedy sytuacja materialna dłużnika jest bardzo zła. Warto mieć przy tym świadomość, że tę trudną sytuację materialną będzie trzeba odpowiednio udokumentować.  Dopiero wtedy firma windykacyjna może wziąć pod uwagę umorzenie części zadłużenia.

Nasi negocjatorzy mogą także  zaoferować dłużnikowi tzw. pożyczkę restrukturyzacyjną na korzystnych warunkach. Przy współpracy z firmą Finsano proponujemy środki finansowe na spłatę zadłużenia w wysokości od 500 do 5000 zł - bez żadnych ukrytych kosztów, z dogodnym terminem spłaty i przy minimum formalności. 

Jeżeli skontaktowała się z Tobą firma windykacyjna, nie udawaj, że nie dotyczy to Ciebie. Im szybciej zdecydujesz się na współpracę, tym lepszych warunków ugody możesz się spodziewać. Negocjacje prawie zawsze odnoszą skutek zaś unikanie kontaktu z negocjatorem tylko pogarsza i tak już trudną sytuację dłużnika. ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R