Autor: 2014-04-07

Co zrobić w sytuacji nadmiernego zadłużenia?

W zaciąganiu kredytów, zakupach na raty czy korzystaniu z kart kredytowych nie ma nic złego. Pod warunkiem, że wysokość comiesięcznych dochodów pozwala na regularną spłatę wszystkich zobowiązań. Jednak łatwość w otrzymywaniu kredytów i pożyczek sprawia, że część osób stopniowo traci kontrolę i popada w długi. Jeżeli do takiej sytuacji już dojdzie, zamiast biernie oczekiwać na samoistną spłatę zadłużenia (lub jego umorzenie), lepiej zacząć działać. Przedstawiamy najlepsze sposoby radzenia sobie z nadmiernym zadłużeniem - wraz z zaletami i wadami takich rozwiązań.

Co zrobić w sytuacji nadmiernego zadłużenia?


W zaciąganiu kredytów, zakupach na raty czy korzystaniu z kart kredytowych nie ma nic złego. Pod warunkiem, że wysokość comiesięcznych dochodów pozwala na regularną spłatę wszystkich zobowiązań. Jednak łatwość w otrzymywaniu kredytów i pożyczek sprawia, że część osób stopniowo traci kontrolę i popada w długi. Jeżeli do takiej sytuacji już dojdzie, zamiast biernie oczekiwać na samoistną spłatę zadłużenia (lub jego umorzenie), lepiej zacząć działać. Przedstawiamy najlepsze sposoby radzenia sobie z nadmiernym zadłużeniem - wraz z zaletami i wadami takich rozwiązań.

Kiedy można mówić o nadmiernym zadłużeniu?

Nadmierne zadłużenia dotyczy osób, które na swoim koncie mają wiele różnych zobowiązań, ale nie radzą sobie z ich terminową spłatą. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wysokość comiesięcznych rat znacznie przekracza możliwości finansowe, co stanowi duże obciążenie dla domowego budżetu.

Jak poradzić sobie z nadmiernym zadłużeniem?

Metod na walkę z nadmiernym zadłużeniem jest wiele. Bez względu na tę różnorodność, wszystkie mają jeden cel - doprowadzić do płynności finansowej i uregulować całość zadłużenia.

1. Renegocjowanie warunków umowy

Jeżeli mamy problem z terminową spłatą rat, warto podjąć próbę renegocjowania warunków umowy. Z reguły dotyczy ona wydłużenia okresu kredytowania.

Zalety:

 • obniżenie wysokości comiesięcznego zobowiązania,
 • poprawa płynności finansowej osoby zadłużonej.

Wady:

 • zwiększenie sumarycznej kwoty do spłaty (wydłużenie okresu kredytowania to automatycznie doliczone odsetki do każdej kolejnej raty).

2. Zmiana harmonogramu spłaty rat

Niekiedy problemy z uregulowaniem zobowiązania wynikają z niedopasowania terminów płatności z terminami otrzymywania wynagrodzenia. W takim przypadku można złożyć wniosek o zmianę harmonogramu spłaty zobowiązania.

Zalety:

 • pozwala na terminową spłatę zobowiązania,

Wady:

 • niekiedy zmiana harmonogramu spłaty może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty.

3. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny jest dość specyficznym produktem bankowym, przeznaczonym dla osób posiadających wiele różnych zobowiązań (niekoniecznie u tego samego wierzyciela). Jego celem jest zastąpienie wszystkich dotychczasowych zobowiązań w jedno.

Zalety:

 • jeden termin spłaty,
 • niższa wysokość comiesięcznej raty,
 • dłuższy okres kredytowania,
 • poprawa płynności finansowej,
 • możliwość wykorzystania części kredytu na dowolny cel.

Wady:

 • wymagane zabezpieczenie kredyt - zwykle nakłada się hipotekę na nieruchomość,
 • wyższa kwota całkowita kredytu,
 • konieczność poniesienia dodatkowych kosztów za uruchomienie kredytu.

4. Złożenie wniosku o karencję w spłacie

Jeśli osoba zadłużona ma tylko tymczasowe problemy z płynnością finansową, powinna pomyśleć o karencji w spłacie części kapitałowej raty, aby nie dopuścić do nadmiernego zadłużenia.

Zalety:

 • możliwość zawieszenia spłaty części raty na okres nawet do 6 miesięcy.

Wady:

 • karencja nie zwalnia ze spłaty części odsetkowej raty,
 • zwykle po okresie karencji wysokość raty zwiększa się,
 • niekiedy zachodzi konieczność uiszczenia opłaty za zawieszenie spłaty.

5. Skorzystanie z „wakacji kredytowych”

„Wakacje kredytowe” polegają na całkowitym odroczeniu spłacania rat na okres kilku miesięcy (z reguły 1-3). To opcja przeznaczona dla osób, które mają tylko chwilowe problemy z płynnością finansową.

Zalety:

 • pozwala na uwolnienie się od rat nawet do 3 miesięcy,
 • odroczenie płatności dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i części odsetkowej.

Wady:

 • możliwość skorzystania z „wakacji kredytowych” może być opcją płatną,
 • po zakończeniu okresu zawieszenia płatności, wysokość rat może być wyższa.

By jednak uniknąć kłopotów z nadmiernym zadłużeniem, najlepiej zapobiegać takim kłopotom. Warto więc racjonalnie podchodzić do zaciągania kolejnych kredytów, cały czas mając na uwadze swoje możliwości finansowe. Następna pożyczka może być już tylko o krok od nadmiernego zadłużenia.ZOBACZ TAKŻE


N
E
W
S
L
E
T
T
E
R