Autor: 2014-04-17

Jak rozmawiać z wierzycielem? 8 dobrych rad.

Pojęcie wierzyciela nie jest obce większości ludzi. A już z pewnością znają je ci, którzy mają jakiekolwiek finansowe zobowiązania i spłacają je z opóźnieniem. Kredytodawca (czyli bank), dostawca gazu, energii elektrycznej, właściciel mieszkania, któremu opłaca się czynsz stają się wierzycielami. Następuje to już w chwili, w której osoba zobowiązana zalega przynajmniej jeden dzień ze spłatą raty lub uregulowaniem faktury. Wierzyciel zgodnie z prawem otrzymuje różne możliwości dochodzenia swoich roszczeń, angażując w ten proces również instytucje i osoby trzecie.

Jak rozmawiać z wierzycielem? 8 dobrych rad.


Pojęcie wierzyciela nie jest obce większości ludzi. A już z pewnością znają je ci, którzy mają jakiekolwiek finansowe zobowiązania i spłacają je z opóźnieniem. Kredytodawca (czyli bank), dostawca gazu, energii elektrycznej, właściciel mieszkania, któremu opłaca się czynsz stają się wierzycielami. Następuje to już w chwili, w której osoba zobowiązana zalega przynajmniej jeden dzień ze spłatą raty lub uregulowaniem faktury. Wierzyciel zgodnie z prawem otrzymuje różne możliwości dochodzenia swoich roszczeń, angażując w ten proces również instytucje i osoby trzecie.

Wierzyciel a wiarygodność kredytowa

Kredyt bierze przynajmniej raz w życiu niemal każdy człowiek, jeśli nie w formie gotówkowej, to w charakterze zakupów na raty czy karty stałego klienta. Sytuacje losowe bywają doświadczane przez wielu kredytobiorców, a nagła utrata pracy czy długotrwała choroba pochłaniająca oszczędności zazwyczaj owocuje niemożnością terminowych spłat.

Pomijając krajowe systemy rejestrowania dłużników, każdy bank w swoich własnych dokumentach odnotowuje takie sytuacje, dzięki którym dłużnik staje na cenzurowanym. Zła opinia, nawet niezamierzona, może przyczynić się do poważnych trudności z uzyskaniem jakichkolwiek kredytów w przyszłości. A jeśli sprawa zostanie przekazana do rejestrów krajowych, jej wymazanie trwa nawet kilka lat. Aby do tego nie doszło, trzeba rozmawiać z wierzycielem.

 Przedstawiciele instytucji to również ludzie, którzy mają świadomość sytuacji losowych. Dlatego wykazują inne podejście do osób starających się wszelkimi możliwymi sposobami rozwiązać problem, a inne do notorycznie uchylających się od spłat. Z tego powodu niezwykle ważne jest podejmowanie rozmów z wierzycielami i to na określonych zasadach.

8 dobrych rad dotyczących rozmów z wierzycielem

Przygotowując się do rozmowy z wierzycielem warto skorzystać z kilku sprawdzonych zasad.

  1. Wierzyciel to instytucja, którą tworzą ludzie. I chociaż są oni ograniczeni przepisami wewnętrznymi, to mają wiele możliwości ich interpretacji na korzyść dłużnika. Z tego powodu najważniejsze jest jego jak najkorzystniejsze pokazanie się oraz wykazanie gotowości do spłaty. Warto rozmawiać z wierzycielem.
  2. W żadnym wypadku nie powinno się ignorować sygnałów, komunikatów, wiadomości ze strony wierzyciela. Pisma polecone, telefony i monity zawsze należy odebrać, a w razie potrzeby zasygnalizować ten fakt wierzycielowi pismem zwrotnym lub telefonem.
  3. Podczas rozmowy ważne jest mądre umotywowanie swojej sytuacji. Dlatego przed spotkaniem koniecznie trzeba się przygotować, przeanalizować sytuację oraz zebrać potrzebne dokumenty.
  4. Inicjatywa i gotowość do spłacenia długu są bardzo cenione przez wierzycieli. Dlatego podczas rozmowy dłużnik sam powinien przedstawić proponowaną opcję spłaty podobnie, jak sam powinien wyjść z inicjatywą rozmowy.
  5. Żaden wierzyciel nie oczekuje natychmiastowej spłaty długu, a odpowiednie umotywowanie sytuacji pozwoli wynegocjować korzystne dla dłużnika warunki. Warto pamiętać, że liczy się chęć dokonania spłaty bez względu na jej wysokość. Problemem jest dopiero brak wpłat, który zmusza wierzyciela do skorzystania z drogi sądowej.
  6. Kultura i zdrowy rozsądek stanowią najlepszych doradców. Podnoszenie głosu, wypłakiwanie nieszczęść nie świadczą ani o dobrej kondycji ani o wiarygodności. Najlepszym rozwiązaniem bywa rzeczowa uargumentowana rozmowa.
  7. Realizowanie podjętych zobowiązań to jeden z najważniejszych kroków porozumienia. Jeśli wierzyciel pójdzie na ustępstwa, a dłużnik nie będzie dotrzymywał warunków porozumienia, całkowicie straci wiarygodność.
  8. Pozostawanie w stałym kontakcie z wierzycielem to podnoszenie poziomu własnej wiarygodności na przyszłość. Wysyłanie potwierdzeń wpłaty, informowanie wierzyciela o zmianach sytuacji finansowej, to przykład odpowiedzialności.


ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R