Autor: 2014-04-25

Umorzenie wierzytelności

W niektórych przypadkach odzyskanie wierzytelności od dłużnika wydaje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Długo ciągnące się etapy windykacji i egzekucji komorniczych są męczące, a do tego bardzo kosztowne. Dlatego też w niektórych przypadkach lepiej jest dług umorzyć niż walczyć o jego spłatę przez kolejne lata.

Umorzenie wierzytelności


W niektórych przypadkach odzyskanie wierzytelności od dłużnika wydaje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Długo ciągnące się etapy windykacji i egzekucji komorniczych są męczące, a do tego bardzo kosztowne. Dlatego też w niektórych przypadkach lepiej jest dług umorzyć niż walczyć o jego spłatę przez kolejne lata.

Dlaczego warto umorzyć dług?

Procesowanie się z niewypłacalnym dłużnikiem może trwać wiele lat, a to niesie za sobą koszty. Dodatkowo procedura może być na dłuższą metę bardzo męcząca, dlatego niektórzy wierzyciele postanawiają zakończyć sprawę, umarzając dług. Może się to okazać bardziej opłacalne, ponieważ wierzyciel uzyskuje wówczas szansę na zaliczenie długu na poczet kosztów uzyskania przychodów. Gdy mamy do czynienia ze sporym długiem, takie umorzenie może przynieść nawet więcej korzyści niż dalsza walka o odzyskanie wierzytelności, która z pewnością będzie się ciągnęła przez wiele miesięcy lub nawet lat. Umorzenie długu dotyczy nie tylko podstawowej kwoty, która została pożyczona, ale także naliczonych odsetek.

Kiedy następuje umorzenie wierzytelności?

Umorzenia wierzytelności nie należy mylić z przedawnieniem. W tym drugim przypadku dług przestaje obowiązywać najczęściej po okresie 3 lat (chyba, że sprawa została skierowana na drogę sądową - wówczas gdy sąd nada sprawie tytuł wykonawczy, dług można odzyskać nawet do 10 lat). W tym czasie wierzyciel musi podjąć decyzję, jak dalej pokierować sprawą. Może on dług umorzyć. W przypadku, gdy nie chcemy wkraczać na drogę sądową, a zależy nam na korzyściach płynących z umorzenia sprawy, pamiętajmy o tym, by zrobić to w przeciągu wspomnianych 3 lat. Termin przedawnienia roszczeń nie może zostać skrócony ani przedłużony przez strony umowy.

Jakie warunki należy spełnić, aby dług mógł zostać umorzony?

Przede wszystkim wierzytelność musiała być wcześniej przychodem należnym - dotyczy to wartości netto każdego długu. Podstawą do  zastosowania procedury umorzenia jest posiadanie oświadczenia dłużnika o przyjęciu zwolnienia ze spłaty długu.

Czy firma windykacyjna może umorzyć dług?

W przypadku firmy windykacyjnej umorzenie wierzytelności nie jest możliwe. Może ona jedynie umorzyć postępowanie egzekucyjne, mające na celu wyegzekwowanie  długu od dłużnika. Umorzenie długu może zostać przeprowadzone wyłącznie na wniosek wierzyciela.

Ponadto, aby procedura w ogóle mogła zostać przeprowadzona, na takie umorzenie długu musi się także zgodzić dłużnik. Inaczej nie ma możliwości zaliczenia kwoty długu do kosztów podatkowych.

Jeśli obie strony zgodnie przystaną na możliwość umorzenia wierzytelności, wówczas dług wygasa. Zgodna dłużnika na przeprowadzenie tej procedury może przybrać różne formy - może to być ugoda z wierzycielem lub pisemne oświadczenie.

Umorzenie długu dla dłużnika oznacza powstanie przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast dla wierzyciela kwota zadłużenia stanie się kosztem uzyskania przychodów.     

Warto jednak mieć świadomość, że do umorzenia długu dochodzi wyłącznie w sporadycznych przypadkach. Dla dłużnika lepiej jest w ogóle nie dopuścić do zadłużenia, lecz terminowo spłacać swoje zobowiązania. ZOBACZ TAKŻE

KATEGORIA: Jak spłacić dług

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R