Strona główna » Czy małoletnie dziecko może odpowiadać za długi rodziców i je dziedziczyć?

Czy małoletnie dziecko może odpowiadać za długi rodziców i je dziedziczyć?

Posiadanie długów jest sytuacją bardzo trudną. Wiele osób nie radzi sobie z ich zwalczaniem. Mimo trudnej sytuacji nie rozmawiają o tym, a już szczególnie unikają tego tematu w rozmowie z dziećmi, bez względu ile one mają lat. Wynika to w głównej mierze z chęci ochronienia ich i nie wywoływania w małoletnich strachu. Brak wiedzy, nie podejmowanie radykalnych kroków sprawia, że długi rosną, a osoby zadłużone coraz bardziej się zadłużają. Należy jednak pamiętać, że mając dzieci nie wystarczy ich uchronić przed wiedzą o długach. Należy je zwalczać, aby te nie otrzymały długów w spadku. Można w tym celu skorzystać z doradców finansowych, którzy pomogą nam zwalczać długi, a także udzielą wiele cennych rad. Czy jest możliwe, aby długi zostały odziedziczone przez dzieci? Czy dziecko, mimo nieosiągnięcia pełnoletności może odpowiadać za długi rodziców? Warto znać odpowiedź na te pytania, są one jednak z całą stanowczością nie po myśli szczególnie osób zadłużonych.

Temat dziedziczenia bardzo często jest poruszany. Przyjmuje się, że po śmierci rodziców należy przyjąć spadek, który zostawili. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy przyjęcie spadku nie jest korzystne dla osoby obdarowanej i wówczas korzystniej jest spadek odrzucić niż go przyjąć.

Odrzucenie spadku przez sąd

Opiekun prawny po zaznajomieniu się z sytuacją małoletniego, może złożyć do odpowiedniego według miejsca zamieszkania sądu rodzinnego, wniosek o odrzucenie spadku. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy osoba zmarła pozostawiła małoletniemu w spadku nie tylko dobra materialne, ale również długi. Sąd rozpatrzy daną sytuację i podejmie decyzję. Decyzja ta w głównej mierze opiera się na ocenieniu spadku po zmarłym. Jeśli długi są wysokie, a dobra materialne małe, wówczas sąd przychyla się do wniosku i wyraża zgodę na odrzucenie spadku po zmarłym rodzicu bądź rodzicach. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy sąd zdecyduje inaczej. Zazwyczaj ma to miejsce wówczas, kiedy otrzymany spadek jest korzystniejszy, a przyjęcie długów nie powinno w sposób negatywny wpłynąć na życie małoletniego. Mimo niechęci przyjęcia takiego spadku, małoletni zmuszony jest w takiej sytuacji, do przyjęcia go zarówno z długami jak i dobrami.

Wysokość długu do otrzymanego inwentarza

Kiedy spadek zostaje przyjęty przez osobę małoletnią, warto pamiętać o jednej zasadniczej kwestii. Wysokość przyjętego długu nie może być wyższa niż wysokość przyjętego majątku. Co oznacza to w praktyce? Małoletni przyjmuje w spadku mieszkanie, a także samochód. Wartość rynkowa została oszacowana na 350000 zł. Oznacza to w praktyce, że w przypadku, kiedy zmarły miał długi to nie mogą one być wyższe niż 350000 zł. Warto jednak pamiętać, że jeśli w mieszkaniu będą znajdowały się inne dobra np. biżuteria, sprzęt, meble, rower itp. to wartość tych przedmiotów również zostanie podliczona.

Czas na podjęcie decyzji

Jeśli małoletni zostaje spadkobiercą, to mamy czas na odrzucenie spadku. Czas ten jest jednak ustawowo ograniczony i wynosi 6 miesięcy. Należy wówczas swoje kroki skierować do sądu, a po otrzymaniu decyzji należy udać się do notariusza, w celu zakończenia procedury, która pozwoli na odrzucenie spadku. Ważne, aby złożyć wniosek do sądu w jak najszybszym terminie. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że uda nam się formalność załatwić w terminie wyznaczonym ustawą.

Prawo polskie niestety tylko częściowo chroni przed długami rodziców. Oznacza to, że małoletnie dziecko w przypadku przyjęcia spadku, przyjmuje również długi. Jeśli opiekun prawny lub też rodzic, nie podejmie żadnych kroków w celu odrzucenia spadku, wówczas przyjęcie następuje automatycznie. Warto jednak pamiętać, że wysokość długu otrzymanego w spadku, nie może przekraczać wysokości inwentarza i jest to jedyna ochrona gwarantowana przez przepisy prawa. Dlatego też ważne jest, aby dzieci miały świadomość o istniejących problemach finansowych rodziców. Dzięki temu będą miały możliwość podjęcia właściwej decyzji. Zdarzają się jednak sytuacje, że o długach małoletni nie wie. Przyjmuje spadek wierząc, że składa się on jedynie z dóbr. Jeśli dziecko o długach rodziców dowie się w okresie późniejszym niż 6 miesięcy od przyjęcia spadku, wówczas w świetle prawa nie ma możliwości już odrzucenia spadku. Jest on zmuszony przyjąć go w takim stanie, jakim on jest. Warto zadbać o zabezpieczenie swoich dzieci, a także nie doprowadzać do ługów, szczególnie wysokich. Dzięki temu nasze dziecko będzie bezpieczne i nie będzie musiało spłacać zadłużenia jak i bać się przyjęcia spadku po rodzicach.