Strona główna » Dług alimentacyjny. Czy przepada po ukończeniu przez dzieci 25 lat?

Dług alimentacyjny. Czy przepada po ukończeniu przez dzieci 25 lat?

Myśląc o rodzinie widzimy dwoje rodziców, dzieci, dom z ogródkiem. Można powiedzieć, że tak wygląda szczęśliwa rodzina. Ale, jak to w życiu, zdarzają się różne sytuacje, które mogą ten szczęśliwy obraz zepsuć. Rodzina się rozpada, nagle dziecko zostaje samo z jednym z opiekunów. Drugi z rodziców zobowiązany jest płacić alimenty na utrzymanie pociechy. Jak wiadomo, taki obraz w społeczeństwie jest coraz częstszy. Ale o co tak naprawdę chodzi z tymi alimentami? Postaram się przybliżyć tematykę alimentów i długów alimentacyjnych w tym artykule.

Czym są alimenty na dziecko?

Jak wiadomo utrzymanie dziecka nie kosztuje mało. Jeden rodzic nie jest w stanie utrzymać siebie i pociechy. W związku z czym, drugi opiekun również musi łożyć na wychowanie i utrzymanie małoletniego. Alimenty to właśnie świadczenie płacone przez jednego z rodziców drugiemu bądź pełnoletniemu już dziecku. Płacącym alimenty jest ten rodzic, który nie ma pełnych praw do opieki nad swoim dzieckiem. Podczas rozprawy sądowej ustala się wysokość tegoż świadczenia.

Przyjęło się w społeczeństwie, że do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności płaci się alimenty. Ale jest to twierdzenie błędne. Prawo mówi wprost, że świadczenie alimentacyjne na dziecko przysługuje do momentu aż będzie ono w stanie się samodzielnie utrzymać. Chodzi o to, że dopiero, gdy dziecko uzyska zawód lub kwalifikacje do podjęcia pracy, wówczas rodzic może przestać je płacić. Należy zaznaczyć, że jeśli dziecko boryka się z chorobą, która uniemożliwia podjęcie pracy, ale jest już dorosłe, to alimenty są nadal płacone. O zwolnieniu z ich opłacania decyduje jedynie sąd.

Czym jest dług alimentacyjny?

Czasem zdarza się tak, że osoba, która została wskazana do płacenia alimentów uchyla się od obowiązku- przestaje płacić, nie płaci terminowo bądź płaci tylko część zasądzonej kwoty. Wówczas powstaje problem, ponieważ kwota, która nie zostaje płacona przechodzi w tzw. dług alimentacyjny. Mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, iż najlepszym rozwiązaniem jest porozumieć się polubownie. Niekiedy zdarza się, że jest to niemożliwe.

Pierwsze co możesz zrobić, to udać się do komornika. On będzie musiał rozpocząć egzekucje komorniczą. Jego zadaniem jest ustalić adres dłużnika, miejsce pracy i poznać powód, dla którego miga się od płacenia świadczenia. Jeżeli okaże się, że egzekucja komornicza jest nieskuteczna przez sześćdziesiąt dni, możesz zgłosić się o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Należy jedynie pamiętać, że tutaj przysługuje limit 500 zł na dziecko. Tak więc, jeśli zasądzone alimenty przewyższają tę kwoty, Ty i tak otrzymasz co najmniej 500 zł. Kolejnym limitem jest dochód jaki otrzymujesz. Dochód wszystkich członków rodziny nie może być większy niż 900 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę. Fundusz Alimentacyjny może wypłacić świadczenie, ale tylko tym rodzicom, którzy mają alimenty zasądzone wyrokiem sądowym.

To gmina wypłaca pieniądze z Funduszu. Robi to zamiast osoby, która miała je płacić. W związku z czym, wobec tej osoby liczy się dług alimentacyjny, który później trzeba oczywiście spłacić wraz z odsetkami.

Przedawnienie długu alimentacyjnego

Świadczenie alimentacyjne ulega przedawnieniu po okresie 3 lat od momenty, kiedy stało się wymagalne. Co to oznacza? Znaczy to, że możesz się ubiegać o zapłacenie Ci należnych alimentów na dziecko, ale tylko za okres trzech lat i tylko orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądowym.

Przedawnieniu nie ulegają długi wobec Funduszu Alimentacyjnego. Dłużnik musi je bezwzględnie uregulować. Fundusz Alimentacyjny może taki dług umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin jego spłaty.

Co może spotkać dłużnika alimentacyjnego?

Niepłacenie świadczeń na dzieci ma surowe konsekwencje dla osoby, która ich nie płaci. Nasze społeczeństwo bardzo piętnuje takie osoby. Negatywnie odbiera się takie osoby. I raczej nie chodzi tutaj o to, że ktoś ma dług, lecz o charakter tego zobowiązania. W końcu alimenty płaci się na własne dziecko, które powinno się kochać i otaczać miłością.

Osoby, na których ciąży dług alimentacyjny trafiają do Biura Informacji Gospodarczej. To już się wiąże z brakiem możliwości wzięcia kredytu, sprzętu na raty czy chociażby abonamentu telefonicznego.

Należy pamiętać, że uchylanie się od płacenia świadczeń alimentacyjnych traktowane jest jak przestępstwo, za które trzeba odpowiedzieć przed sądem karnym. Wyrok może obejmować karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jak widzisz dłużnik alimentacyjny nie pozostaje bezkarny. Jedyną przeszkodą jest czas, bo jak wiesz, sprawy urzędowe potrafią się ciągnąć bardzo długo. Tak więc, najlepiej porozumieć się bez wstępowania na wojenną ścieżkę.