Strona główna » Jak odzyskać dług? Kiedy udać się do sądu?

Jak odzyskać dług? Kiedy udać się do sądu?

Pożyczanie pieniędzy w dzisiejszych czasach to bardzo powszechny zwyczaj. Pożyczamy rodzinie, znajomym, sąsiadom, bo ciężko nam jest odmówić. A że jest to osoba, którą znamy, nie zabezpieczamy się na wypadek, gdyby ta osoba miała nam pożyczonych pieniędzy czy rzeczy nie oddać. Wówczas problem zaczyna się wtedy, gdy ociąga się ona z oddaniem bądź twierdzi, że w ogóle nic od nas nie pożyczała. I wtedy pojawia się pytanie, co można zrobić, by odzyskać to co nasze?

Odzyskanie długu od osoby prywatnej

Jeśli pożyczyłeś pieniądze osobie fizycznej i podpisałeś z nią umowę pożyczki- to bardzo dobrze zrobiłeś. Umowa taka należy do tak zwanych umów nazwanych, które reguluje kodeks cywilny. Pewnie zastanawiasz się, co to jest ta umowa nazwana, prawda? Żebyś mógł zrozumieć co mam na myśli- już tłumaczę. Niektóre umowy, które podpisujesz w swoim życiu, mają z góry określony plan, w jaki sposób mają być napisane np. umowa kupna-sprzedaży samochodu czy umowa kredytowa. Umowa pożyczki ma więc, z góry określony schemat, według którego powinna zostać spisana. Warto zapamiętać, że jeśli wartość pożyczki opiewa na kwotę 1000 zł, wówczas spisanie umowy jest konieczne.

Jak wskazują przepisy, od podpisanej już umowy, można odstąpić bądź odmówić wydania przedmiotu.

W umowie powinien być określony czas, jaki ma pożyczkobiorca ma na oddanie długu. Jeśli tego czasu nie wpisaliście do umowy, wtedy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Od momentu, kiedy zażądasz zwrotu, pożyczkobiorca ma 6 tygodni na uregulowanie długu. Najlepiej takie żądanie wysłać listownie. Może się to przydać, jeśli sprawa nie zostanie polubownie załatwiona i przejdzie na drogę sądową.

Pamiętaj, to ważne! Jeśli nie podpisałeś umowy pożyczki, wówczas przekazywanie przedmiotu pożyczki np. pieniędzy, dobrze jest zrobić w obecności osoby trzeciej. Lub, jeśli przekazujesz pieniądze przelewem, uwzględnij w jego tytule co to za pieniądze np. wpisz ,,pożyczka”. Mówię o tym, ponieważ łatwiej Ci będzie udowodnić, że pożyczenie pieniędzy rzeczywiście miało miejsce.

Moim dłużnikiem jest firma

W przypadku, kiedy Twoim dłużnikiem jest firma, sprawa odzyskania długu jest poważniejsza. Jeśli jest to duża spółka, wówczas ciężko jest dobić się do właściciela firmy osobiście. Czasem rozmowy z pracownikami, którzy są odpowiedzialni w takich sprawach, nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Ale nie można przestać o sobie przypominać.

Oczywiście, pierwszym krokiem, powinno być spotkanie osobiste i rozmowa o tym, dlaczego dług nie został uregulowany. Zwykła rozmowa i poznanie powodu jest najprostszą metodą, od której powinno się zacząć. Czasem to nie zła wola dłużnika powoduje jego opóźnienie w spłacie, ale inni kontrahenci spóźniają się z zapłatą faktury czy po prostu firma ma przejściowe problemy finansowe. Przedsiębiorstwa, z pewnością, nie chcą tracić swojego klienta ani popsuć sobie reputacji. W związku z czym, próbują porozumieć się bez udziału np. sądu.

Mediacja

Jeśli osobiste spotkanie nie poskutkuje warto skorzystać z pomocy mediatora. Mediator to osoba postronna, która może spojrzeć na powstałą sytuację trochę z innego punktu widzenia. Po zapoznaniu się ze sprawą i ocenieniu, jak wygląda sytuacja finansowa dłużnika, może on przygotować plan spłaty długu. Wówczas wystarczy tylko, że obie strony go zaakceptują.

Wszczęcie mediacji można wprowadzić:

  • zanim zdecydujesz się, że składasz sprawę do sądu
  • w trakcie trwającej już rozprawy
  • przed wniesieniem ostatecznym do zapłaty.

Nie odzyskałem pieniędzy. Idę do sądu

Niestety, dłużnik nie chce zwrócić pożyczonych pieniędzy. Mimo wezwania do zapłaty, nie otrzymałeś zwrotu. Tak też się zdarza. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku do sądu o wydanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. Do wniosku należy dołączyć podpisaną umowę. Po rozpoznaniu sprawy, sąd wydaje nakaz, a dłużnik ma dwa tygodnie na zwrócenie pożyczonej kwoty bądź rzeczy.

Mając już prawomocny wyrok musisz wystąpić do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Co to znaczy? Klauzula wykonalności to dokument, w którym sąd zezwala na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przez uprawniony do tego organ np. komornika sądowego. W większości przypadków sprawa w sądzie wystarczy i dłużnik odda Ci należne zobowiązanie.

Wizyta u komornika

Komornik to funkcjonariusz publiczny, którego zadaniem jest wyegzekwowanie długu od dłużnika na rzecz wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Musi on dokładnie przeanalizować, jakie składniki majątku posiada dłużnik, tak aby móc ściągnąć od niego zaległy dług.

Każdy komornik ma tzw. rewir, przy którym działa. Rewir to rejon komornika przy właściwym sądzie rejonowym, któremu on podlega.

Firma windykacyjna i windykator

Jeśli natomiast nie masz tak dużo czasu, aby czekać na odzyskanie długu, możesz sprzedać dług firmie, która zajmuje się ściąganiem długów. Tutaj, co do zasady, możesz liczyć na szybkie odzyskanie pieniędzy, ale nie zawsze w pełnej kwocie. Oczywiście, warto najpierw sprawdzić reputację takiej firmy, ponieważ czasem słyszy się, że windykator działał niemoralnie bądź używał przemocy. Dlatego uczulam Cię, abyś sprawdził dobrze firmę, której chcesz odsprzedać dług. Aby go sprzedać konieczna jest cesja wierzytelności. Co to znaczy? Cesja wierzytelności to nic innego jak zmiana wierzyciela. Czyli teraz, dłużnik zamiast oddać dług Tobie, musi go oddać firmie windykacyjnej, która jest teraz jego właścicielem.

Jak zauważyłeś, możliwości jest wiele na odzyskanie Twojego długu. Wszystko zależy od okoliczności, w których dany dług powstał. Nie ma jednoznacznego przepisu na jego odzyskanie. W artykule zostały przedstawione metody, z których Ty możesz skorzystać. Ale to od Ciebie zależy, który sposób Ty wybierzesz i który z nich Cię usatysfakcjonuje.