Strona główna » Karta Dużej Rodziny – kto może na niej skorzystać i na czym oszczędzić?

Karta Dużej Rodziny – kto może na niej skorzystać i na czym oszczędzić?

Karta dużej rodziny – czym jest? Kiedy powstała?

Karta Dużej Rodziny jest nazwą programu, który promuje politykę prorodzinną, a dodatkowo służy jako nazwa dokumentu, które identyfikuje członka rodziny wielodzietnej, dzięki czemu poświadcza jego prawo do uprawnień dotyczących Karty Dużej Rodziny. Ten ogólnopolski program wszedł w życie 16 czerwca 2014 roku i wspiera rodziny wielodzietne.

Karta Dużej Rodziny – kto może uzyskać?

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic ma na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Do tych osób należą: ojciec i matka, macocha lub ojczym, a także dzieci. O tego typu kartę mogą ubiegać się także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta przyznawana jest bez względu od dochodu rodzinnego. Natomiast od 1 stycznia 2019 roku kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na przynajmniej troje dzieci. Warto pamiętać, żeby dostać kartę, rodzice nie mogą być pozbawieni w stosunku co do dzieci władzy rodzicielskiej. Nie mogą również posiadać ograniczeń dotyczącej władzy rodzicielskiej.

Karta Dużej Rodziny – co należy przygotować w celu jej otrzymania

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny przede wszystkim musimy wypełnić wniosek, a następnie zanieść go do odpowiedniej instytucji. Dodatkowo ojciec i matka, muszą posiadać oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz, że nie posiadają ograniczeń we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. W przypadku macochy bądź ojczyma, jeśli nie posiadają numeru pesel, potrzebny jest dowód osobisty bądź paszport, a także akt małżeństwa.

Od dzieci poniżej 18 lat wymagany jest akt urodzenia, dowód osobisty bądź paszport; od dzieci powyżej 18 lat dowód osobisty lub paszport, a także oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach; od dzieci niepełnosprawnych powyżej 18 lat również dowód osobisty bądź paszport; od dzieci z rodzin zastępczych lub z rodzinnego domu dziecka wymagane jest postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; od osób, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym dom dziecka, wymagane jest oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; a od cudzoziemców dodatkowo oprócz wymienianych wyżej dokumentów, wymaga się również zezwolenia na pobyt w kraju, a także dodatkowego dokumentu, potwierdzającego prawa do mieszkania w Polsce.

Gdzie składamy dokumenty?

Do złożenia dokumentów możemy wybrać dwie możliwości. Pierwszą z nich jest wizyta w urzędzie, w odpowiedniej instytucji w naszej gminie. Warto w urzędzie dowiedzieć się, która instytucja zajmuje się wydawaniem Karty Dużej Rodziny w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Drugą możliwą opcją jest złożenie wniosku za pomocą Internetu, na portalu MRPiPS Emp@tia.

Jak wygląda tego typu karta?

Karta Dużej Rodziny jest plastikowa i ma jeden, ogólnopolski wzór. Jej wymiary to 54×85,6mm. Na tego typu karcie znajdziemy dane: imię i nazwisko, numer PESEL, datę ważności Karty, numer Karty, skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille’a, a także zabezpieczenia przed podrobieniem. Natomiast karta mobilna, wyświetlana jest w aplikacji po złożeniu wniosku i zawiera następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, datę ważności Karty, numer Karty, znacznik upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności Karty elektronicznej).

Ile kosztuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest bezpłatna, jedynie duplikat kosztuje 9,56 zł. Natomiast, jeśli składamy wniosek tylko o Kartę mobilną, a jesteśmy już posiadaczami Karty plastikowej, lub składamy wniosek o Kartę plastikową, a mamy już Kartę mobilną (czyli domawiamy po prostu drugą formę Karty) zapłacimy 9,21 zł.

Co zyskamy dzięki Karcie Dużej Rodziny?

Dzięki Karcie Dużej Rodziny możemy uzyskać między innymi:

  • zniżki na przejazdy kolejowe (37% na bilety jednorazowe, a 49% na bilety miesięczne) dotyczy to ojca, matki, macochy bądź ojczyma
  • 50% ulgi na opłaty za paszport – dotyczy to również ojca, matki, macochy i ojczyma
  • 75% ulgi na opłaty za paszport – dotyczy dzieci
  • wiele innych ciekawych i pożytecznych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

Jeśli któryś z członków rodziny posiada orzeczoną niepełnosprawność, warto również sprawdzić czy jest możliwość uzyskania większej zniżki. Warto pamiętać, że musimy do tego celu posiadać legitymację, potwierdzającą daną niepełnosprawność.

Jak długo ważny jest dokument Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny ważna jest w zależności od członków rodziny. W przypadku rodziców jej ważność przypada na całe ich życie; jeśli chodzi o dzieci, to Karta ważna jest do ich ukończenia 18 lat; w przypadku dzieci, które podejmują dalszą naukę w szkolę czy też na studiach, to Karta ważna jest do momentu ukończenia ich nauki, maksymalnie od ukończenia 25 lat dzieci; a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, Karta jest ważna na okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny – usługa mobilna

Warto również korzystać z Karty, za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki niej możemy wyświetlić swoją Kartę na ekranie smartfona, łatwo odszukać miejsce, w którym możemy skorzystać ze zniżek, dzięki geolokalizacji możemy znaleźć instytucje ub firmy, które oferują zniżki w miejscu, w którym się znajdujemy, a także możemy stworzyć własną, ulubioną listę partnerów Karty Dużej Rodziny.

Tagi: