Strona główna » List od windykatora. Otwierać czy nie

List od windykatora. Otwierać czy nie

Windykacja jest wynikiem zaniedbań z strony dłużnika wobec wierzyciela. Jeśli spłata zobowiązań występuje opóźniona lub co gorsza nie następuje wcale, wówczas większość wierzycieli korzysta z usług firm windykacyjnych. Oczywiście, zanim to nastąpi, dłużnik jest o tym informowany, ponaglany do spłaty danych zaległości. Większość wierzycieli, jeśli wszelkie środki upominawcze zawodzą, swoje kroki kierują do firmy windykacyjnej. Sama firma natomiast, będzie podejmowała wszelkich kroków, aby odzyskać dług w jak najszybszym terminie. Samo funkcjonowanie firm jest bardzo zróżnicowane, jedne swoje działania opierają na rozmowach telefonicznych, pisemnych informacjach, a inne natomiast bardziej skupiają się na windykacji terenowej czyli odwiedzenia dłużnika w miejscu zamieszkania. Jeśli jednak taki list zostanie wysłany to czy warto go otwierać czy nie? Jak się powinien zachować dłużnik wobec postępowania windykacyjnego?

Oto kilka wskazówek, które ułatwią podjęcie decyzji

List windykacyjny zazwyczaj jest wysyłany w formie listu zwykłego, rzadko się zdarza, że pierwszy list jest w formie poleconej. Jeśli jednak już go posiadasz, warto go otworzyć i zapoznać się z jego treścią. Samo otwarcie jak i przyjęcie listu niczego u nas nie zmienia. Warto jednak podjąć próby kontaktu z daną firmą windykacyjną i porozmawiania zarówno o wysokości zadłużenia, możliwości spłaty i kosztach z tym związanych. Zdarza się tak, że firma windykacyjna nie jest skora do współpracy.

Oznacza to, że nie chce rozłożyć zadłużenia na raty, nie jest zainteresowana poznaniem sytuacji finansowej dłużnika, a w związku z tym nie możemy dojść do porozumienia. Nic straconego w takiej sytuacji. Zawsze możemy skontaktować się z wierzycielem, przedstawić mu swoją sytuację i poprosić o zmianę warunków spłaty lub o zmianę firmy windykacyjnej. Zazwyczaj jest tak, że jeśli firma windykacyjna nie jest skuteczna, sam wierzyciel dokonuje analizy postępów jej prac, a w następstwie szuka innej. Nie należy jednak unikać kontaktu z firmą windykacyjną, ponieważ uciekanie od odpowiedzialności nie zmieni w żaden sposób naszej sytuacji.

Wierzyciel będzie zawsze podejmował kolejne kroki, które będą zmierzały do odzyskania długu. Udawanie, że zobowiązanie nie istnieje, może jedynie spowodować, że kolejnym krokiem będą zajęcia komornicze. Warto również pamiętać, że jeśli zdecydujemy się, po otrzymaniu takiego listu, na współpracę to firma windykacyjna musi również tych warunków dotrzymać. Windykacja to proces, w którym zarówno jednak strona jak i druga strona ma swoje prawa. Warto również zapoznać się z treścią takiego listu, ponieważ może się zdarzyć, że kwota która podlega windykacji nie jest adekwatna do stanu naszego zadłużenia. Może okazać się również, że sam dług np. ze względu na przedawnienie nie powinien być egzekwowany.

Bez względu jednak na sytuację, warto taki list otworzyć, zapoznać się z jego treścią, ponieważ firma zawsze będzie podejmowała kroki w celu skontaktowania się z nami, a ucieczka jest najgorszym rozwiązaniem. Jeśli uważasz, że list, który otrzymałeś jest niezgodny z stanem faktycznym, nie chcesz podejmować działań na własną rękę, albo masz wątpliwości czy firma działa wedle zasad obowiązującego prawa, zawsze możesz skorzystać z porady radcy prawnego. Zdarza się, że z firmą windykacyjną, osoby podejmują współpracę ale za pośrednictwem prawnika. Czasami jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, szczególnie kiedy firma nie chce współpracować, nie zapoznała się z obecną sytuacją finansową dłużnika. Prawnik może okazać się bardzo dobrym mediatorem i pomóc w rozwiązaniu, które spełni oczekiwania zarówno jednej jak i drugiej strony.

Otrzymując list od firmy windykacyjnej nie powinniśmy się niczego obawiać. Jeśli go nie otworzymy, nie podejmiemy żadnych kroków do spłaty zobowiązania, to na pewno kolejnym krokiem wierzyciela będzie skierowanie sprawy do sądu, a to z kolei się wiąże się z zajęciami komorniczymi. Warto również pamiętać, że firma windykacyjna, ma bardziej ogranicza one możliwości działania niż komornik. Dzięki dobrej współpracy dłużnik-firma windykacyjna, sam proces windykacji może okazać się być mniej uciążliwy. Ważne jest, aby nie uciekać od odpowiedzialności bo zawsze następstwem zaciągania zobowiązania jest ich spłata. Natomiast każda zmiana windykacja, każda próba odzyskania długu, jest coraz bardziej kosztowna, a kosztami zawsze zostaje obciążony dłużnik. Dlatego warto sobie zawsze zadać pytanie czy warto pogłębiać już istniejący dług. Także warto otwierać listy windykacyjne, warto zapoznawać się z ich treścią i dążyć do polubownego uregulowania istniejącego zobowiązania.

Tagi: