Strona główna » Płacenie składki ZUS – czy można być dłużnikiem w ZUSie? Konsekwencje opóźnień w opłacaniu składek.

Płacenie składki ZUS – czy można być dłużnikiem w ZUSie? Konsekwencje opóźnień w opłacaniu składek.

Jesteś przedsiębiorcą i Twoim obowiązkiem jest regularne, co miesięczne opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Na Tobie jako przedsiębiorcy ciąży wiele obowiązków, ale rozliczanie się z tymi dwiema instytucjami jest najważniejsze. Musisz pamiętać w jakich terminach i co musisz złożyć bądź zapłacić. Jeśli nie masz pieniędzy na czas odłożonych do rozliczenia z ZUS-em-, to co wtedy? Jeśli składki do ZUS-u zostaną opłacone po terminie albo w ogóle nie zostaną zapłacone, co się stanie? Jakie ZUS podejmie kroki windykacyjne, by ściągnąć od Ciebie nieopłacone składki? Na te właśnie pytania postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Jakie składki przedsiębiorca odprowadza do ZUS?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników, wówczas musisz odprowadzać od kwoty brutto składki na:

  • ubezpieczenie społeczne (emerytury i renty)
  • Fundusz Pracy
  • ubezpieczenie chorobowe
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • ubezpieczenie zdrowotne

Oczywiście, każdy pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania wszystkich wymienionych składek. Zależy to od podpisanej z pracownikiem umowy.

Biznes. W jakich terminach muszę płacić ZUS?

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne należy odprowadzić do 10. dnia następnego miesiąca. Jeśli zatrudniasz pracowników, termin wydłuża się o pięć dni, czyli składki muszą zostać odprowadzone do 15. dnia kolejnego miesiąca. Terminy te są obowiązkowe i dla wszystkich równe, nie ma odstępstwa od tej zasady. Jeżeli składki nie zostaną uiszczone w terminie ZUS doliczy odsetki za opóźnienie.

Nie zapłaciłem ZUS-u w wyznaczonym terminie

Czasem zdarza się tak, że nie masz pieniędzy, by na czas opłacić należne składki. W takiej sytuacji ZUS zacznie naliczać odsetki za niewywiązanie się z obowiązku zapłacenia składek. Ich wartość zależy od tego, jak długo składki nie były płacone- będą liczone od dnia, po dniu wymagalności wpłaty, do dnia dokonania zaległej wpłaty włącznie. Ale jak można przeczytać na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli masz tylko kilkudniowe opóźnienie w opłaceniu składek, odsetek nie musisz naliczać, pod warunkiem, że będą one niższe od ustawowo określonej kwoty na dany rok.

Jednorazowe, kilkudniowe opóźnienie w opłaceniu składek nie ponosi za sobą tak dużych konsekwencji, ale nie możesz robić tego notorycznie. Jeśli natomiast, będziesz spóźniał się dość często, ZUS ma prawo nałożyć na Ciebie dodatkową karę, która wynosić może nawet 100% nieopłaconych składek.

Jeśli spóźniasz się notorycznie i Twoje opóźnienie wynosi więcej niż kilka dni ZUS może podjąć inne kroki:

1. Upomnienie

Zależnie od urzędu, upomnienie zostanie wysłane po miesiącu zalegania przez Ciebie składek. Inny wyśle je po kilku miesiącach. Nie ma tutaj twardej reguły. Oczywiście Ty ponosisz koszty wystawienia i wysłania takiego pisma. Ale pamiętaj, że opłata za upomnienie jest naliczana za każdą kartkę tegoż dokumentu, a nie za sam fakt, że zostało ono wysłane. W upomnieniu masz jasno określony termin do kiedy masz uregulować zobowiązanie względem ZUS-u.

2. Wezwanie do zapłaty

Jeśli wysłane upomnienie nie mobilizuje Cię do wpłaty długu, otrzymasz wezwanie do zapłaty. Ta forma to tak, jakby egzekucja składki. Naliczane są więc koszty egzekucyjne powiększane o odsetki za zwłokę. Nie warto ignorować tego dokumentu. Po przekroczeniu terminu wskazanym na wezwaniu, od razu zostanie uruchomiona machina egzekucyjna. A jej zadaniem jest jak najszybsze ściągnięcie długu.

3. Zajęcie konta

Jak się okazuje ZUS może również zająć konto. Jeśli posiadasz konto firmowe i z niego się rozliczasz czeka Cię duży problem, ponieważ konto firmowe ZUS może zająć w 100%. Jeśli natomiast, jest to konto osobiste, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek pozostawić Ci do dyspozycji kwotę odpowiadającą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Nadwyżkę ponad tę kwotę pochłoną wierzytelności.

4. Postępowanie administracyjne

Jeśli zajęcie konta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przynosi pożądanego efektu, może on wejść na drogę postępowania administracyjnego. Wówczas, dłużnik ma obowiązek natychmiastowego uregulowania wyliczonej wierzytelności. Jeśli tego nie zrobi, ZUS przekazuje sprawę do Urzędu Skarbowego, który wszczyna egzekucję skarbową.

Jak widzisz, przed płaceniem składek do ZUS-u nie można uciec. Zawsze warto je spłacać w terminie, jak wszystkie nasze zobowiązania. Jeśli masz problem z uregulowaniem składek, warto je zapłacić jak najszybciej, kiedy tylko Twoje problemy finansowe ulegną poprawie. Warto to zrobić, by nie dopuścić do późniejszych przykrych konsekwencji.

Tagi: