Strona główna » Połączeni długiem, czyli co to jest odpowiedzialność solidarna?

Połączeni długiem, czyli co to jest odpowiedzialność solidarna?

Z odpowiedzialnością solidarną mamy do czynienia bardzo często, nawet nie do końca zdając sobie sprawę. Wynikać może ona z pokrewieństwa rodzinnego albo umowy, która została zawarta. Dobrym przykładem, by pokazać co to jest ta odpowiedzialność solidarna, jest umowa wynajmu mieszkania przez ciebie i kolegę. Od początku umówiliście się w ten sposób, że to on będzie dostawał połowę pieniędzy za wynajem od Ciebie i dalej będzie wykonywał przelew do właściciela mieszkania.

Po pewnym czasie okazało się, że on nie robił tych przelewów i powstało zadłużenie. Co w takiej sytuacji? Niestety muszę Cię zmartwić. W takiej sytuacji właściciel mieszkania musi ściągnąć dług od Ciebie. Gdyby wynajmujących było trzech, wówczas właściciel ma prawo ściągać zadłużenie od was dwóch.

Co reguluje odpowiedzialność solidarną?

Odpowiedzialność solidarna uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Z odpowiedzialnością solidarną mamy do czynienia w sytuacji, gdy wiele podmiotów jest po stronie zobowiązanej. Na każdym z dłużników spoczywa odpowiedzialność tego samego świadczenia. Co należy przez to rozumieć? To znaczy, że tak jak w opisanym wyżej przykładzie, właściciel mieszkania mógł żądać uregulowania długu za mieszkanie zarówno od jednego jak i drugiego wynajmującego. Przepisy prawa mówią jasno, że wierzyciel może zażądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Co ważne, jeśli jeden z dłużników odda dług, wówczas dług wobec wszystkich pozostałych dłużników wygasa.

Założenie spółki i odpowiedzialność solidarna

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz założyć spółkę wraz z przyjacielem. Oczywiście masz takie prawo. Cechą charakterystyczną spółek jest to, że jeden wspólnik odpowiedzialnie odpowiada za zobowiązania reszty wspólników oraz samej spółki.

Odpowiedzialność solidarna może być kłopotliwa dla wspólników, ale jest bardzo dobra dla wierzyciela. Ułatwia mu to dochodzenie swoich praw, ponieważ może sięgnąć do majątku każdego ze wspólników, by odzyskać to co jemu się należy.

Warto zaznaczyć, że jeśli w czasie trwania spółki powstało zobowiązanie i do spółki i przystępuje nowy wspólnik, to on również będzie odpowiadał za to zobowiązanie solidarnie z pozostałymi jej wspólnikami. Niestety twierdzenie, że w momencie powstania zobowiązania nie był on jeszcze jej wspólnikiem, nie ma tutaj zastosowania.

Odpowiedzialność solidarna a wspólnota małżeńska

Zawarcie małżeństwa to kolejny przykład, gdzie ma zastosowanie odpowiedzialność solidarna. Jak wiadomo, potrzeby rodziny są ogromne. W celu ich zapewnienia konieczne jest, w sytuacjach wyjątkowych, zaciągnięcie zobowiązań. Według kodeksu, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jedną ze stron. To znaczy, że odzyskiwanie zobowiązania następuje, zarówno z majątku wspólnego małżonków, jak i majątku każdego z osobna.

Warto zaznaczyć, że przy instytucji małżeństwa odpowiedzialność solidarna nie wygasa w razie jej ustania lub unieważnienia.

Jak mogę odzyskać swój dług?

Oczywiście, jeśli Ty spłaciłeś dług masz możliwość odzyskać go od pozostałych np. wspólników. Bo, jak już zostało wspomniane wcześniej, Twoja spłata całości zobowiązania spowodowała że na wspólnikach już nie ciąży obowiązek spłaty wobec wierzyciela. Ale powinno dojść do rozliczenia się między wami. Wówczas mamy do czynienia z roszczeniem regresowym.

Roszczenie regresowe- czym jest?

Roszczenie regresowe to taki typ roszczenia, które ma miejsce gdy jedna ze stron współodpowiedzialnych za dług, spłaca dług w całości wierzycielowi. Wówczas od współdłużników jest szansa, aby żądać spłaty.

Dobrym przykładem roszczenia regresowego jest regres ubezpieczeniowy. Już tłumaczę o co chodzi. Wyobraź sobie, że spowodowałeś wypadek samochodowy, w którym zginął człowiek. Jego rodzina otrzymała świadczenie, za śmierć tego człowieka, z zakładu ubezpieczeń. Ale to nie koniec. Zakład ubezpieczeń pozwie Ciebie o zwrot zakładowi tegoż świadczenia. Na pewno gdzieś słyszałeś podobną historie, prawda?

Teraz już wiesz na czym polega odpowiedzialność solidarna. Dlatego też pamiętaj, dobrze wybieraj sobie wspólników, z którymi chcesz prowadzić interesy. Powiedzenie ,,jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” ma odzwierciedlenie w idei odpowiedzialności solidarnej.

Podsumowując, należy zapamiętać, że wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za niespłacone zobowiązanie, do momentu aż zostanie ono rozliczone w całości. Jeśli jeden z was wpłaci należną kwotę wierzycielowi to wtedy, reszta z was, zostanie zwolniona z uregulowania tegoż zobowiązania. Ale pojawi się nowe względem wspólnika, który to zobowiązanie spłacił.