Strona główna » Sprawa u komornika? Co robić?!

Sprawa u komornika? Co robić?!

Zobowiązania finansowe, wiążą się z koniecznością ich uregulowania. Bez względu czy dotyczy to zadłużenia w instytucjach bankowych, firmach które oferują pożyczki jak i wszelkiego rodzaju zobowiązania, które wynikają z zakupu na raty. Zawsze wyznaczony jest termin uregulowania wraz z jego wysokością. Jeśli tego nie zrobimy, wówczas wierzyciel podejmuje kroki, które mają przyczynić się do uregulowania zaległości finansowych przez dłużnika. Niestety, zdarza się tak, że wszelkie czynności, które zostały wykonane zawodzą, wówczas sprawa trafia do komornika. Co wtedy zrobić? Jak sobie z zaistniałą sytuacją poradzić? Sytuacja nie jest łatwa, ale w dużej mierze w dalszym ciągu uzależniona od chęci współpracy dłużnika. Dlatego też, nie warto załamywać rąk tylko przystąpić do współpracy.

Samo słowo komornik, u wielu osób wywołuje poczucie strachu. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na jego możliwości prawne. Nie jest nikomu obce, że komornik może zająć część dochodu, które wpływa na konto bankowe. Może również powiadomić pracodawcę, który będzie część dochodu przelewał do komornika. Prawo komornika pozwala również, na zajęcie rzeczy materialnych, począwszy od rzeczy drobnych, a skończywszy na maszynach, nieruchomościach itp.. Dotyczy to niemal każdej rzeczy, którą można sprzedaż, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na spłatę zobowiązania. Każdy przychód, który jest przeznaczony dla dłużnika jak np. jest to zwrot z podatku, premia, prezent w formie środków finansowych, dodatkowa pensja tzw. 13 – nastka., ma prawo zostać zajęta przez komornika. Dlatego też powinieneś:

Przedstawić swoją sytuację finansową

Zdarza się tak, że zadłużenie wynika z sytuacji losowej jak np. utrata pracy, choroba, śmierć jedynego żywiciela rodziny itp. Należy zatem przedstawić swoją obecną sytuację finansową, ale również rodzinną. Na czym to polega. Przede wszystkim przedstawiasz wysokość dochodu rodziny, zobowiązania, ilość członków rodziny. Warto wskazać czy posiadasz lokal mieszkalny własnościowy czy też np. należący do spółdzielni. Najlepiej taką czynność wykonać nielistownie, ale osobiście u komornika. Możemy również wskazać możliwość dowolnej spłaty wraz z jego wysokością oraz terminem.

Próbować negocjować

Zdarza się, że komornik widząc trudną sytuację finansową, godzi się na współpracę, która będzie polegała na spłacie zobowiązania, bez konieczności zajęcia konta. Niestety, jest to zależne od samego komornika. Należy jednak pamiętać, że jeśli uda się wynegocjować taką formę spłaty, wówczas należy przestrzegać wysokości jak i terminu, który został uzgodniony. Jest to ważne, ponieważ jeżeli w tym momencie dług nie będzie spłacany, wówczas komornik nie da drugiej szansy.

Walczyć o swój majątek

Jeśli zobowiązanie nie jest wysokie, możesz prosić, aby nie zostały zajęte rzeczy materialne. Zawsze warto walczyć, aby nie doszło do licytacji. Należy jednak pamiętać o jednej zasadzie, aby o to walczyć, należy nie tylko deklarować chęć spłaty, ale również tego dokonywać.

Nie bać się informować o braku dochodu

Jeśli sytuacja finansowa jest trudna, nie posiadasz własnego majątku, który można skutecznie spieniężyć, a także nie otrzymujesz wynagrodzenia zarówno z tytułu wykonywanej pracy, emerytury czy też renty, wówczas skuteczność działania komornika staje się znikoma. Należy go o tym poinformować i najczęściej komornik wysyła zawiadomienie do wierzyciela, o braku możliwości ściągnięcia długu ze względu na brak środków.

Liczyć się z dodatkowymi kosztami

Pojawienie się komornika oznacza nie tylko egzekwowanie długów. Zawsze wiążę się to również z dodatkowymi kosztami. Wysokość ich ustalona jest oczywiście prawnie, ale zawsze muszą one być uregulowane, bez względu jaka jest twoja sytuacja finansowa.

Prawda jest jednak taka, że łatwiej jest komornika unikać, a niżeli podejmować z nim współpracę. Zdarza się, że komornik nie będzie brał pod uwagę sytuacji rodzinnej, a skupi się jedynie na swoich możliwościach prawnych i będzie je konsekwentnie realizował. Wówczas takie zajęcia komornicze są bardzo uciążliwe dla całej rodziny. Zawsze jednak należy walczyć o możliwość spłaty ratalnej, która zostanie ustalona podczas rozmowy. Bez względu jednak w jakiej sytuacji się znajdujesz, powinieneś nie unikać kontaktu z komornikiem. Dlatego, że nie zmieni to w żaden sposób twojej sytuacji, a wręcz przeciwnie. Komornik widząc brak zainteresowania współpracy zazwyczaj opiera się na swoich możliwościach prawnych. Doprowadzenie do takiej sytuacji sprawia, że na dalszym etapie nie ma już możliwości dobrowolnej spłaty. Pamiętaj również, że komornik jest urzędnikiem państwowym i w przeciwieństwie do firmy windykacyjnej powinieneś go wpuścić do mieszkania jak i w sposób rzetelny przedstawić swoją sytuację finansową jak i dobra materialne.