Strona główna » Upadłość konsumencka. Wady i zalety.

Upadłość konsumencka. Wady i zalety.

Kiedy nie jesteśmy w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań i nie dajemy sobie rady z kredytem hipotecznym lub konsumpcyjnym ,który zaciągnęliśmy, możemy ogłosić upadłość konsumencką. Z czym wiąże się ogłoszenie upadłości, dla kogo jest przeznaczona, a kto z niej nie skorzysta – przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się również, jakie są wady i zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej!

Zalety upadłości konsumenckiej – wyjście z pętli zadłużenia

Podstawową i najważniejszą zaletą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Cały proces polega na dążeniu do likwidacji zadłużenia, które powstało w wyniku braku płynności finansowej. Dla każdego sądu priorytetem w przypadku postępowania o upadłość konsumencką jest odzyskanie na poczet wierzycieli, jak największej sumy, którą dłużnik powinien spłacić w ramach zaciągniętych pożyczek czy kredytów.

Warto tutaj zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie oznacza wcale tego, że osoba, która ma wobec wierzycieli zobowiązania, zostaje uznana za osobę niezdolną do spłaty, a dług tym samym zostaje również umorzony. Jeśli na poważnie traktujemy wyjście z kłopotów finansowych, musimy się liczyć z tym, że nasz majątek zostanie zlicytowany. Procedura wszczęcia upadłości konsumenckiej wstrzymuje na pewien czas wszystkie roszczenia wierzycieli, a gdy sprawa znajdzie się w toku, sąd na podstawie zebranych informacji o stanie materialnym dłużnika, ustala raty dogodne do spłaty.

Czasowe wstrzymanie egzekucji komorniczych czy windykacji jest niezwykle korzystne dla dłużnika, także ze względu na stronę psychologiczną. Dłużnik może ,,odetchnąć” od nagonki ze strony domagających się zapłaty wierzycieli. Taka sytuacja, sprzyja też temu, aby do całej sprawy nabrać dystansu i na spokojnie przemyśleć wiele istotnych kwestii dotyczących zadłużenia. Wszczęcie postępowania odnośnie upadłości konsumenckiej dłużnika, daje także nadzieję wierzycielom, że odzyskają oni pieniądze, które w ramach kredytu bądź pożyczki zostały przekazane dłużnikowi. Osoba, wobec której toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zawiadomić o tym fakcie dłużników, ale nie zawsze jest to konieczne.

Poinformowaniem o zaistniałej procedurze upadłości zajmuje się albo prawnik dłużnika bądź kancelaria, z usług której korzysta lub to sąd wysyła powiadomienia do wszystkich stron o toczącym się postępowaniu. Do ogromnych zalet ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy oczywiście, tak jak było już wspomniane komfort psychiczny. Jedyne, o czym musi pamiętać dłużnik po ogłoszeniu upadłości to terminowe płacenie rat wskazanych przez sąd i oczywiście nie korzystanie z kolejnych kredytów, co mimo utrudnień i ograniczeń, które nakłada na dłużnika sąd jest niestety w dalszym ciągu, w niektórych przypadkach możliwe i istnieją firmy, które mimo tego są skłonne pożyczać pieniądze.

Wady upadłości konsumenckiej – wszystko w rękach sądu

O ile do zalet można zaliczyć też częściowe umorzenie długu w niektórych przypadkach, o tyle należy pamiętać, że pierwszym krokiem sądu i biegłych jest oszacowanie naszego majątku oraz jego likwidacja w pewnym zakresie. Oznacza to, że nawet jeśli przedstawimy przed sądem dowody na to, że pewne rzeczy, czy dobra są nam niezbędne, to ostateczna decyzja należy do sądu. Najczęściej zajmowanym majątkiem są samochody, działki oraz przedmioty, takie jak sprzęt RTV i AGD, obrazy i dzieła sztuki, często też pamiątki, a także biżuteria czy sprzęt komputerowy.

Inną wadą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że nie możemy ogłosić jej nieskończoną ilość razy. Po ogłoszeniu pierwszej upadłości konsumenckiej, zazwyczaj też droga do zaciągania kredytów hipotecznych lub konsumpcyjnych jest dla nas zamknięta, przynajmniej na jakiś czas. Jednak, zazwyczaj osoba, która decyduje się na taki krok, czyli ogłoszenie upadłości, jest już następnym razem na tyle ostrożna, że nie bierze pod uwagę zaciągania kolejnych kredytów. Wadą upadłości konsumenckiej jest także oczywiście obniżenie jakości standardu życia. Musimy po prostu żyć skromniej i liczyć się z każdą złotówką. Ogłoszenie upadłości uczy dyscypliny w zarządzaniu pieniędzmi, czyli kluczowej umiejętności bez której niemożliwe byłoby utrzymanie siebie czy rodziny.

UWAGA: Sąd może nakazać też dłużnikowi podjęcie dodatkowej pracy i nie może on odmówić, jeśli nie ma ku temu poważnej przyczyny. Postępowanie upadłościowe nie wiąże się także z prawem do renty lub emerytury, czy świadczeń na małoletnie dzieci. O ile emerytura traktowana jest według przepisów nieco inaczej, o tyle środki pochodzące z MOPR, MOPS czy rentowe nie podlegają zajęciom na poczet długów, a wchodzą w skład, tak zwanych środków finansowych niezbędnych do życia.